INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Report this content

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA tirsdag 28. mai 2019 kl. 10.00.

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Parkveien 55, Oslo.

Innkalling samt påmeldings- og fullmaktsskjema er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr. 6. mai 2019.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internettside:

www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/

Selskapets årsrapport for 2018 ble publisert 29. april 2019, og er tilgjengelig på selskapets internettside www.q-free.com.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling 28. mai 2019

Tore Valderhaug
Styrets leder
Styret i Q-Free ASA

About Q-Free

Q-Free is a leading global supplier of ITS (Intelligent Transportation Systems) products and solutions. The company has approximately 383 employees, offices in 16 countries, and a presence on all continents. Headquartered in Trondheim, Norway, Q-Free is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker QFR.

www.q-free.com
Twitter: @QFreeASA

Abonner

Dokumenter og linker