INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Trondheim/Oslo 29 april 2015: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA onsdag 20 mai 2015 kl 16.00. Generalforsamlingen avholdes ved Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt pr post til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr 27 april 2015.

Innkallingen og øvrige saksdokumenter, herunder selskapets årsrapport for 2014 er, i henhold til selskapets vedtekter, tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.q-free.com.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter, inkludert årsrapport for 2014.

Vedlegg:

-Innkalling til ordinær generalforsamling 2015
-Q-Free Annual Report 2014

Terje Christoffersen
Styrets leder

For styret i Q-Free ASA

Om Q-Free
Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor veiprising (Road User Charging - RUC) og avanserte trafikksystemer (Advanced Transportation Management Systems - ATMS). Selskapet har omlag 400 ansatte med kontorer i 18 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.
 

www.q-free.com
Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.