INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Report this content

Trondheim, 28 April 2016:

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA torsdag 26 mai 2016 kl 16.00. Generalforsamlingen avholdes ved Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo.

Innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr. 26 april 2016.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett side www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling 26 mai 2016
Q-Free Annual Report 2015

Charlotte Brogren Karlberg
Styrets leder
Styret i Q-Free ASA

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innen det globale ITS markedet. Q-Free gruppen har cirka 450 ansatte med kontorer i 20 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Q-Free's hovedkontor er I Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs under ID QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: