PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

Ordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt i Oslo 20. mai 2010 kl. 1530.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2009 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2009. Jan Pihl Grimnes, og Torild Skogsholm ble gjenvalgt som medlemmer til styret. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning: Ole Jørgen Fredriksen (Styrets leder) Christian Albech Mimi Kristine Berdal Torild Skogsholm Jan Pihl Grimnes Sissel Lillevik Larsen (ansattvalgt) Frank Aune (ansattvalgt) Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakter til styret: Fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil ca. 10%, som gjelder frem til 20 mai 2012. Fullmakt til erverv av egne aksjer begrenset til inntil ca 5 % av aksjekapitalen, som gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011. Signert protokoll følger vedlagt. Oslo 20. mai 2010.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker