Q-FREE - RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2015

Q-Free oppnådde en omsetning på 191 millioner kroner i første kvartal 2015, en økning på 13 prosent fra tilsvarende periode året før. Veksten drives av økt aktivitet innen ATMS-området etter flere oppkjøp gjennom fjoråret.

Bruttomarginen endte på 70,9 prosent for, opp fra 59,6 prosent i tilsvarende periode i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak at en økende andel av omsetningen genereres innen ATMS-segment, hvor marginene tradisjonelt er høyere enn for produkt-området.

Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på 19,2 millioner kroner, mot et 17,7 millioner kroner i første 2014. Driftsresultat før renter og skatt (EBIT) viste et underskudd på 2,9 millioner kroner, mot et overskudd på 1,6 millioner kroner året før.
 

- Den økte satsingen innenfor ATMS har allerede gitt positive resultater i form av bedrede marginer og økt stabilitet i omsetning og inntjening. Vi er imidlertid ennå i en tidlig fase i implementeringen av vår nye strategiplan, og både inneværende og neste år vil være preget av ytterligere konsolidering og vekst, sier konsernsjef Thomas Falck i en kommentar.

Ordreinngangen i første kvartal var på 246 millioner kroner, marginalt opp fra 238 millioner kroner i første kvartal 2014. Ordreinngangen i perioden var drevet av to større AutoPass-kontrakter i Norge på til sammen 100 millioner kroner, og ved utgangen perioden hadde Q-Free en samlet ordrereserve på 536 millioner kroner, opp fra 481 millioner kroner ved fjerde kvartal 2014. 60 prosent av ordrereserven ved utgangen av første kvartal er relatert til kontrakter med levering i 2015.

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Thomas Falck: +47 468 00 767

Finansdirektør Roar Østbø: +47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor veiprising (Road User Charging - RUC) og avanserte trafikksystemer (Advanced Transportation Management Systems - ATMS). Selskapet har omlag 400 ansatte med kontorer i 18 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.