Q-FREE: EKSPORTKREDITT-FINANSIERING SIGNERT FOR KONTRAKT I JAKARTA

Q-Free har blitt informert om at låneavtalen nå er signert mellom Eksportkreditt Norge AS og PT Rin Indonesia Jaya - et datterselskap av PT Inovisi Infracom Tbk- for delfinansiering av det tidligere annonserte Electronic Law Enforcement (ELE) prosjektet på cirka NOK 1 milliard i Jakarta i Indonesia. Som en del av finansieringsavtalen har PT Inovisi Infracom TBK signert en morselskapsgaranti for lånet.  

Lånet vil bli frigitt ved en første betaling fra PT Rin på USD 6 millioner til Q-Free, noe som også vil markere oppstart av prosjektet.

Lånet fra Eksportkreditt representerer størstedelen av den eksterne finansieringen av prosjektet, og representerer således en viktig milepæl i prosessen frem mot oppstart av prosjektet.

Under kontrakten vil Q-Free levere infrastruktur og brikker over en toårs-periode samt service og vedlikehold over en femårs-periode. Electronic Law Enforcement (ELE)-systemet vil bygge på Q-Free sine unike tolling-løsninger og vil bli benyttet av det indonesiske politiet for trafikkovervåkning i hovedstaden Jakarta (DKI) og omkringliggende områder (Bodetabek).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO: Øyvind Isaksen      +47 908 76 398

CFO: Roar Østbø            +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 280 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter@QFreeASA

Tags:

Abonner