Q-FREE- INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Report this content

Trondheim, 18 August 2016:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Q-Free ASA mandag 19. september 2016 kl 09.00. Generalforsamlingen avholdes ved Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo.

Innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr 12. august 2016.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett side www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/ .

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg: Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling 19 september 2016.

Charlotte Brogren Karlberg

Styreleder

For styret i Q-Free ASA

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innen det globale ITS markedet. Q-Free gruppen har cirka 470 ansatte med kontorer i 20 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Q-Free's hovedkontor er i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs under ID QFR.

www.q-free.com 

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: