Q-FREE ANDRE KVARTALSRESULTAT 2012

Q-Frees andre kvartal er preget av en uheldig kombinasjon av forsinkelser i større prosjekter samt lavt produktsalg, og følgelig er de økonomiske resultatene for kvartalet svake. Driftsinntektene i  kvartalet ble 114 MNOK sammenlignet med 202 MNOK i samme kvartal i 2011. Driftsresultatet ble – 22,8 MNOK sammenlignet med 16,3 MNOK i fjor.

 

Ordreinngangen var 68 MNOK, med en brikkeordre fra Vinci Autoroutes, Frankrike, på 15 MNOK som viktigste bidrag. Ved utgangen av kvartalet var ordrebeholdningen 549 MNOK. Etter utgangen av kvartalet har selskapet mottatt en utvidelse av Gøteborg-prosjektet på 32 MNOK samt en rammeavtale i Brasil verdt 72 MNOK, hvorav 24 MNOK er garantert.  Kontantbeholdningen har økt, og selskapet har en beholdning på 391 MNOK ved utgangen av Q2.

Selskapet har tidligere kommunisert en gradvis økning av inntekter og lønnsomhet i løpet av 2012. Ettersom sluttføringen av finansieringen av Jakarta-prosjektet er ytterligere forsinket, er den viktigste forutsetningen for de økonomiske målene for 2012 ikke oppfylt. Selskapet vil komme tilbake til de finansielle konsekvenser av forsinkelsen når tidsplanen for Jakarta prosjektet er kjent.

- Selv om forsinkelsen av Jakarta-prosjektet har en negativ påvirkning på kortsiktig lønnsomhet, holder vi fast ved at prosjektet vil gjøre 2012 til et “company changing” år, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i en kommentar. – Både med hensyn til størrelse og applikasjonsområde representerer denne kontrakten viktige steg, og åpner muligheter i Indonesia såvel som i andre markeder som vil endre vår posisjon betydelig.

Isaksen understreker at det er mange markedsmuligheter fremover. – Vi må være forberedt på kvartalsvise variasjoner da mange prosesser er komplekse og vanskelig å forutsi med tanke på tidsangivelse. De fundamentale forholdene er tilstede, og vår vurdering av en adresserbar global markedsmuligheter på 5 – 15 MRD NOK de neste årene er uforandret. Q-Free er i en unik posisjon da vi har levert prosjekter innen alle viktige applikasjonsområder, og har tilgang på markedets mest moderne og avanserte portefølje.

Den nylig etablerte «Advanced Transportation Management Systems» (ATMS)-divisjonen er også et viktig steg for å bygge et sterkere selskap. I tillegg til å muliggjøre selskapets vekstambisjoner, vil ATMS-virksomheten også gjøre selskapet mindre avhengig av å vinne større prosjekter, ettersom ATMS vil øke andelen av løpende inntekter. – Dette steget er også viktig for å sikre selskapets fremtidsutsikter, siden ATMS og veiprising antas å konvergere, avslutter Isaksen.

Oslo, 15. august 2012

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com Twitter @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.