Q-FREE ASA- FINANSIELL KALENDER 2009

12 februar 2009
Resultat 4. kvartal 08 samt foreløpig konsolidert årsregnskap 08

22 april 2009
Resultat 1. kvartal 09

07 mai 2009
Ordinær generalforsamling, Trondheim

20 august 2009
Resultat 2. kvartal 09 og 1. halvår 09

22 Oktober 2009
Resultat 3. kvartal 09

Kvartalspresentasjoner vil bli avholdt ved

Felix konferansesenter
Aker Brygge, Bryggetorget 3
Oslo

Presentasjonene vil være tilgjengelig via webcast ved bruk av følgende linker:

http://www.q-free.com/
http://www.oslobors.no/ob/webcast

Trondheim 3 Desember 2008

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner