Q-FREE ASA- RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2011

«Et akseptabelt kvartal hvor vi har oppnådd viktige forbedringer både hva angår omsetning og driftsresultat»,  sier konsernsjef Øyvind Isaksen.

HØYDEPUNKTER:

-         Omsetning 202,4 MNOK, 19 % økning sammenlignet med Q2-10

-         Driftsresultat 16,3 MNOK, 8,0% margin

-         Resultat før skatt 14,0 MNOK, 6,9% margin

-         To første innbetalinger i henhold til forliksavtalen med Skytoll i Slovakia er mottatt, - kontantbeholdning betydelig forbedret

-         Ordreinngang 60 MNOK, største bidragsyter en brikkeordre på 19 MNOK fra ETC/Sanral i Sør-Afrika

-         Ordrereserve 499 MNOK

-         Selskapet har lansert en ny genererasjon tollingsystem basert på kun én gantry og avansert DSRC- og videoteknologi

-         Selskapet ble tildelt kontrakt for bygging av et Trängselsskattsystem i Gøteborg. Én av tilbyderne klaget og har fått medhold i første rettsinstans. Situasjonen fremdeles uavklart

«Så langt har vi oppnådd viktige forbedringer i løpet av året, og 2011 vil få oss «back on track» etter et utfordrende 2010. Selskapet forventer forøvrig at noen større prosjekt vil bli forsinket, og følgelig vil ikke omsetning og fortjeneste være tilbake på 2009 nivå allerede i 2011.

Når det er sagt, det globale Road User Charging markedet forventes å vokse betydelig de kommende år, og Q-Free har tidligere aldri stått på et bedre fundament, både hva gjelder portefølje og organisasjon. Denne industrien er i tidligfase og i det videre løp handler det om å posisjonere selskapet for langsiktig vekst», konkluderer Isaksen. 

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

Trondheim 17 august 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175 

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte

systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 275 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com (http://www.q-free.com/)

 

 

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker