Q-FREE ASA- RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2009

Q-Free hadde en rekordhøy omsetning på 226,6 MNOK i tredje kvartal 2009, en vekst på 88%sammenlignet med samme kvartal i fjor og 22 % sammenlignet med foregående kvartal.

”Vi gjennomfører for tiden de mest signifikante og avanserte prosjektene innen veiprisings-segmentet. Dette danner et unikt utgangspunkt for å adressere tilsvarende prosjekter i fremtiden”, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i en kommentar. Øvrige hovedpunkter fra kvartalsrapporten: -Driftsresultatet 30,5 MNOK – 13,5% driftsmargin -Resultat før skatt 33,1 MNOK – 14,6 % margin -Bruttomargin 60,1 % -Kontantstrøm fra driften på 8,0 MNOK -Ordreinngang 174,2 MNOK -Ordrereserve 884,3 MNOK "Suksessfull gjennomføring av prosjektene i Portugal og Slovakia kombinert med kontinuerlig fokus på forbedret portefølje og gjennomføringsevne, vil sikre selskapets langsiktige positive utvikling”, ”sier konsernsjef Øyvind Isaksen. Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon Trondheim 21. oktober 2009

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker