Q-Free fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2011

”Back on track” og godt forberedt for neste skritt

Konsernet genererte en omsetning på 188 MNOK i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med 139 MNOK i tilsvarende kvartal i 2010. Tilsvarende tall for hele året var 705 MNOK sammenlignet med 568 MNOK. Driftsresultatet i 4. kvartal var på 25 MNOK sammenlignet med 3 MNOK i fjor, mens regnskapstallene for hele året endte med en driftsresultat på 59 MNOK i 2011 sammenlignet med et tap på 90 MNOK i 2010.

- Vi er glad for å si at vi nå er ”back on track” og godt forberedt for de neste trinnene for selskapet, sier konsernsjef Øyvind Isaksen og fortsetter: - Enda viktigere er det at vi i løpet av kvartalet har tatt nye steg for å posisjonere oss for prosjekter som kan endre selskapet fundamentalt, - for eksempel Jakarta, Gøteborg rushtidsavgift etc.. I alt har vi identifisert en tilgjengelig global "pipeline" i størrelsesorden NOK 5 - 15 milliarder de neste årene, og med vår konkurranseposisjon tror jeg vi vil ta vår andel av denne markedsveksten.

Høydepunkter fra fjerde kvartal:

-Inntekter 188,2 MNOK, 36% økning i forhold til Q4-10

-EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) 35,9 MNOK, 19,1% margin

-EBIT (driftsresultat) 25,3 MNOK, 13,5% margin

-Resultat før skatt 27,4 MNOK, 14,6% margin

-Ordreinngang 217 MNOK

-Ordrereserve 462 MNOK

-Cash posisjon styrket, - kontantbeholdning 440 MNOK ved utgangen av Q4-11.

Fremtidsutsikter

Når det gjelder fremtidsutsiktene, sier Isaksen: - Vårt mål for 2012 er å passere 1 milliard kroner i omsetning med god lønnsomhet forutsatt konklusjon av Jakarta prosjektet. Men for å kunne nå dette, vil første kvartal måtte være et investeringskvartal hvor vi forbereder oss på gjennomføring av store prosjekter. Avhengig av kortsiktig ordreinngang vil vi i beste fall oppnå «break even» i første kvartal 2012. Vi forventer at de neste kvartalene i år vil vise økende lønnsomhet etterhvert som prosjektene gjennomføres og leveres."

Selskapets ambisjoner for de neste årene er sterk vekst med god lønnsomhet. Den globale «pipeline» vi ser er en god vekstdriver, og vi har bygget en profesjonell internasjonal organisasjon som kan håndtere den organiske veksten, og i tillegg vil vi styrke våre oppkjøpsaktiviteter for å bedre vår posisjon innen viktige områder, som for eksempel i det amerikanske markedet og innen Trafikkovervåkning og -styring, avslutter Isaksen.

Oslo, 9 februar 2012

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free  

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert på de mest anerkjente teknologiene, og er idag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker