Q-FREE FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG RESULTAT 2012

Q-Free leverte sterkere resultater i fjerde kvartal enn i årets ni første måneder, og rapporterte økning i inntektene til 208,9 millioner kroner og et positivt resultat. Driftsresultatet var 0,4 millioner kroner i fjerde kvartal, og resultat før skatt kom inn på 9,1 millioner kroner.

Inntekter og resultat var positivt påvirket av den vellykkede implementeringen av signaturprosjektet for håndtering av rushtrafikken i Gøteborg, som ble satt i drift 2. januar 2013. Dette prosjektet bidro også til en sterk kontantstrøm på 87,2 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter i fjerde kvartal, og kontantbeholdningen økte til 369 millioner kroner ved utløpet av 2012.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde 98 millioner kroner, inkludert en service- og vedlikeholdskontrakt på 18 million kroner i Stockholm.

Selv om det fortsatt ikke er kommet en endelig avklaring på prosjektet for politiet i Jakarta har vi sett fremgang gjennom kvartalet. Kompliserte juridiske spørsmål og omfattende due dilligence har medført forsinkelser, men selskapet opplever imidlertid at prosessene knyttet til prosjektfinansieringen er i ferd med å avklares.

Q-Free øker nå eksponeringen mot markedet for Advanced Transportation Management Systems for å bygge en bredere og mer diversifisert langsiktig vekstplattform. Denne strategien vil redusere avhengigheten av enkeltprosjekter og samtidig senke den politiske risikoen. Selskapet tok et skritt i denne retningen i fjerde kvartal 2012 ved kjøpet av TCS International, et amerikansk selskap innen parkeringssystemer.

Ordreboken ble redusert mot slutten av 2012, noe som indikerer en treg start på 2013. Q-Free venter at aktiviteten vil ta seg opp gjennom året, men nivået vil avhenge av oppstarten av Jakarta prosjektet.

Vedlegg: Presentasjon og rapport

Oslo 14. februar 2013

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter@Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.