Q-FREE KJØPER TCS INTERNATIONAL INC. – USA

Q-Free ASA har inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i TCS International Inc. Selskapet har 15 ansatte med kontorer i Boston, MA, USA og et datterselskap i Toronto, ON, Canada.

TCS ble etablert i 1999 og er et innovativt selskap innen Advanced Transportation Management Systems (ATMS), med spesialisering innen Parking Guidance and Management systems.

- TCS er markedsleder innen «parking guidance» systemer i USA og Canada, og vil således danne en god basis for videre vekst innen parkeringssegmentet, - både i Nord Amerika og resten av verden. I tillegg vil dette oppkjøpet representere et viktig første steg for å etablere et nytt forretningsområde innen ATMS i tillegg til dagens hovedaktivitet innen veiprising. Over tid vil dette initiativet øke det underliggende forretningsvolumet i selskapet, og således redusere selskapets avhengighet av større veiprisingsprosjekter, kommenterer Øyvind Isaksen, konsernsjef Q-Free ASA.

Nåværende administrerende direktør i TCS, Greg Parzych, vil fortsette i stillingen etter overtagelsen. - Vi ser frem til å bli en integrert del av et større internasjonalt selskap for å oppnå bedre markedstilgang samt realisering av nye innovative felles løsninger, kommenterer Mr. Parzych.

Isaksen fortsetter, - Advanced Transportation Management og Road User Charging vil over tid konvergere, - både hva angår teknologi og marked, og således er det viktig for Q-Free å ha god posisjon i begge områdene.

TCS rapporterte i 2011 en omsetning på 4,0 MUSD, og en EBIT på 0,2 MUSD. For 2012 forventer selskapet å rapportere en omsetning på 4,6 MUSD, og en EBIT på 1,1 MUSD. Selskapet vil bli konsolidert inn i Q-Frees ASA regnskap fra og med 31. desember 2012.

Pris for 100% av aksjene i TCS vil være avhengig av resultatene i 2013 og 2014, og beløpe seg til minimum 5,7 MUSD og maksimum 9,9 MUSD.

Trondheim 27. desember 2012

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter@Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner