Q-FREE RESULTAT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014

Q-Free rapporterte inntekter på 187 millioner kroner for andre kvartal 2014, en økning på 26 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftsresultat (EBITDA) ble forbedret til 20,9 millioner kroner fra 16,1 millioner kroner, EBIT ble forbedret til 2,2 millioner kroner fra 0,3 millioner kroner i samme periode i fjor, og resultat før skatt økte til 0,3 millioner kroner fra -2,3 millioner kroner i andre kvartal 2013.

Inntektssammensetningen de siste to årene har i all hovedsak reflektert en kraftig økning i inntekter fra produktsalg og lavere inntekter fra prosjektvirksomhet. Denne trenden har fortsatt i andre kvartal 2014, og inntektene fra produktsalg var på det høyeste nivået siden fjerde kvartal 2011.

For første halvår 2014 økte inntektene med 24 prosent til 355 millioner kroner (286). EBITDA var 38,6 millioner kroner (-22), EBIT var 3,1 millioner kroner (-53) og resultat før skatt var 1,8 millioner (-57).

Q-Free har iverksatt tiltak for å redusere kostnadsnivået og styrke plattformen for fremtidig generering av inntekter. ‘Profit Improvement Program’ som ble iverksatt i 2013 har ført til en kraftig reduksjon i den faste kostnadsbasen med liten negativ innvirkning på den operasjonelle kapasiteten. I tillegg lanserte Q-Free et internt prosjekt i januar 2014 med mål om å øke kundefokus, internt samarbeid og effektivitet, generere flere muligheter i det mellomstore segmentet innen Road User Charging, samt utvide produkt og tjenestetilbudet. Dette har resultert i organisatoriske endringer som sammen med annonserte oppkjøp, vil gjøre Q-Free i stand til å tilby en bredere portefølje av produkter og verdiøkende tjenester, og samtidig styrke Q-Free sin markedsledende posisjon. Fremover vil Q-Free fokusere på å realisere synergier innad i gruppen, samt å bygge virksomheten videre både gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Markedene for Road User Charging og Advanced Transportation Management Systems representerer en megatrend drevet av etterspørsel etter finansiering av infrastruktur, miljøvennlige løsninger, økende køproblematikk og automatisering av manuelle løsninger. Q-Free ser fortsatt positive langsiktige utsikter, med muligheter både i det tradisjonelle Road User Charging markedet og i markedet for Advanced Transportation Management Systems.

Vedlegg: Q2-2014 rapport og presentasjon

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 430 ansatte med kontorer i 17 land og tilstedeværelse på alle kontinenter etter ferdigstillelsen av Open Roads transaksjonen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.