Q-FREE RESULTAT TREDJE KVARTAL 2014

Q-Free rapporterte inntekter på 176 millioner kroner for tredje kvartal 2014, en økning fra 170 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) ble 20 millioner kroner i perioden, mot 24 millioner i samme periode i fjor. Før skatt hadde selskapet et nullresultat i perioden, mot et overskudd på 7 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Produktomsetningen endte på 59 millioner kroner i perioden, mot 84 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Dette forklarer resultatet i kvartalet. Inntektssammensetningen de siste to år reflekterer likevel en kraftig økning i inntekter fra produktomsetning og lavere inntekter fra prosjektvirksomhet.

-Q-Free vil oppleve svingninger i omsetningsmiks fra kvartal til kvartal. Vi ser at en svak brikkeomsetning som svekker topp- og bunnlinje i Q3. ATMS omsetningen dobles igjen fra forrige kvartal og vi ser en sterkere ordreinngang i og etter kvartalet. Q-Free er med oppkjøpet av Open Roads nå etablert innen alle ønskede områder i ATMS. Vi ser at ATMS er i ferd med å bli en viktig bidragsyter for Q-Free, kommenterer konsernsjef i Q-Free,Thomas Falck.

Konsernets samlede ordreinngang var på 191 millioner kroner i kvartalet, opp fra 129 millioner kroner i foregående kvartal. Økningen reflekterer en stabil utvikling for segmentene Products og Service & Maintenance, og et betydelig løft for ATMS. Ved utgangen av kvartalet hadde Q-Free en samlet ordrereserve på 400 millioner kroner, hvorav 142 millioner kroner er relatert til ordrer med levering i inneværende år.

For årets ni første måneder hadde Q-Free inntekter på 531 millioner kroner, en økning på 16 prosent fra tilsvarende periode året før. EBITDA utgjorde 59 millioner kroner (2) og resultat før skatt endte på 2 millioner kroner (-50).

Vedlegg: presentasjon og rapport

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 440 ansatte med kontorer i 17 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: