Q-FREE RESULTATER FOR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014

Report this content

Q-Free oppnådde en omsetning på totalt 258 millioner kroner i fjerde kvartal 2014, tilsvarende en økning på 71 prosent i forhold til tilsvarende kvartal i 2013. Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) økte til 26,2 millioner kroner, mot et underskudd på 33,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Driftsresultat før renter og skatt (EBIT) ble forbedret til 4,3 millioner kroner, opp fra et underskudd på 49,8 millioner kroner.

Omsetningsveksten i fjerde kvartal reflekterer en betydelig salgsøkning innen ATMS-området som følger av oppkjøpet av Open Roads i USA som ble gjennomført i slutten av tredje kvartal samt en generell økning i salget av produkter.

For året 2014 økte omsetningen med 30 prosent til 789 millioner kroner (606). EBITDA endte på 84,7 millioner kroner (-31,8), EBIT utgjorde 8,4 millioner (-94,7).

- I begynnelsen av 2014 reviderte vi strategien og har nå økt fokus på små og mellomstore prosjekter. I fjerde kvartal har vi gjort betydelige fremskritt. Samtidig har vi lykkes i å forbedre oss finansielt og ser en styrket kontantstrøm fra driften, sier konsernsjef Thomas Falck i en kommentar.

-  Vi ser nå at investeringene i ATMS begynner å synes i bøkene, og vi ser tegn til forbedring innen RUC markedet. I Q4 demonstrerer vi økende underliggende marginer med øket omsetning. Vi har fortsatt et stykke å gå og forventer volatilitet i kommende kvartaler. Vi utvikler oss mot å bli en sunnere og sterkere aktør i markedet for intelligente transportsystemer (ITS), fortsetter han.

Ordreinngangen i fjerde kvartal beløp seg til 338 millioner kroner, opp fra 191 millioner i tredje kvartal 2014. Ved utgangen av 2014 utgjorde ordrereserven 481 millioner kroner, hvorav 364 millioner kroner, kan knyttes til kontrakter for levering i 2015.

Vedlegg: kvartalspresentasjon og rapport

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Thomas Falck: +47 468 00 767

Finansdirektør Roar Østbø: +47 932 45 175

About Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor veiprising (Road User Charging - RUC) og avanserte trafikksystemer (Advanced Transportation Management Systems – ATMS). Selskapet har omlag 400 ansatte med kontorer i 18 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com          

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: