Q-FREE RESULTATER FOR TREDJE KVARTAL 2013

 

Q-Free har opplevd en betydelig vekst i etterspørselen etter sine produkter over de siste kvartalene, og rapporterer en klar forbedring i underliggende inntjening i tredje kvartal. Driftsinntektene økte 10 prosent til 170 millioner kroner, med et driftsresultat på 8 millioner kroner og et resultat før skatt på 7,2 millioner kroner. Dette kan sammenlignes med et negativt driftsresultat på 23 millioner kroner og et underskudd før skatt på 21,8 millioner kroner i tredje kvartal 2012.

Inntekter og resultat var positivt påvirket av en vesentlig forbedring i produktsalget, som økte med 92 prosent til 96 millioner kroner. Dette bidro også til en sterk kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 24 millioner kroner.

I løpet av kvartalet styrket Q-Free sin satsing innen det nye forretningsområdet Advanced Transportation Management Systems (ATMS) gjennom en investering i det amerikanske trafikkstyringsselskapet Intelight i Tucson, Arizona, etterfulgt av inngåelse av avtale om oppkjøp av det serbiske trafikkstyringsselskapet ELCOM.

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 9,8 millioner kroner i tredje kvartal, hovedsakelig forklart av investeringen i Intelight. Netto positiv endring i kontanter var 15,4 millioner kroner, noe som resulterte i en styrking i kontantbeholdning til 270 millioner kroner.

Ordreinngangen var 190 millioner kroner i kvartalet, og fulgte således den sterke trenden fra andre kvartal. En ny kontrakt med Miami-Dade Expressway Authority (MDX) markerte et gjennombrudd i det amerikanske markedet, og utgjorde sammen med en service- og vedlikeholdskontrakt i Stockholm og forlengelsen av kontrakten med Statens Vegvesen for drift av sentralsystemet i Norge de største kontraktene i perioden. Ordrebeholdningen var 453 millioner kroner ved utløpet av kvartalet.

Q-Free forventer fortsatt en positiv langsiktig markedsutvikling, men et vanskelig økonomisk klima medfører politiske og finansielle utfordringer i noen av selskapets hovedmarkeder og utsetter realisering av et stort markedspotensialet. Det er oppnådd viktige fremskritt i nye markeder, spesielt i Asia, men prosessen med å kommersialisere forretningsmulighetene krever mye ressurser i form av tid og innsats. Indonesia er et godt eksempel på dette. En viktig milepæl ble oppnådd da selskapets kunde PT Rin og Eksportkreditt Norge signerte en låneavtale i løpet av kvartalet.

Vedlegg: Presentasjon og rapport 

Oslo, 31. oktober 2013 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Øyvind Isaksen, mobil: +47 908 76 398 

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 290 ansatte og er representert i 18 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på OsloBørs med ticker QFR. 

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: