Q-FREE REULTAT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013

Report this content

Q-Free rapporterte inntekter på 148 millioner kroner for andre kvartal 2013, en økning på 29% fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) ble forbedret til et positivt resultat på 0,3 millioner kroner fra et underskudd på 22,8 millioner i samme periode i fjor, mens resultat før skatt ble forbedret til -2,3 millioner kroner fra -23,5 millioner i andre kvartal 2012. Resultatforbedringen reflekterer i hovedsak endringer i inntektssammensetningen, med høyere inntekter fra produktsalg samt service og vedlikehold.

Selskapet har sett et oppsving i etterspørselen etter brikker, og den samlede ordreinngangen på 194 millioner kroner representerer nesten en tredobling fra andre kvartal i fjor og mer enn en dobling fra første kvartal 2013. Ordrebeholdningen var 433 millioner ved utløpet av kvartalet.

Eksportkreditt og kunden PT Rin signerte i juli en låneavtale for Electronic Law Enforcement (ELE)-prosjektet i Jakarta i Indonesia. Utbetalingen av lånet er betinget av at kunden gjør en første innbetaling på 6 millioner dollar til Q-Free, noe som også vil markere oppstart av prosjektet.

For første halvår 2013 økte inntektene med 22% til 286 millioner kroner (235). EBIT var -53,0 millioner kroner (-32,7), inkludert en avsetning på 18 millioner kroner for restruktureringskostnader, mens tap før skatt var 57,5 millioner (31,9).

Q-Free ser fortsatt en positivt langsiktig utvikling, med muligheter innen både tradisjonell Road User Charging (RUC) og i markedet for Advanced Traffic Management Systems (ATMS). Resultatforbedringsprogrammet som ble lansert i første halvår utvikler seg som planlagt, med et mål om ha redusert årlige driftskostnader og investeringsutgifter med 60 millioner kroner når programmet er fullt implementert i 2014.

Vedlegg: Presentasjon og rapport

Oslo, 14.august 2013

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Øyvind Isaksen, mobil: +47 908 76 398

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og løsninger for Road User Charging og Advanced Transportation Management. Selskapet har om lag 290 ansatte og er representert i 17 land. Hovedkontoret ligger i Trondheim, Norway. Q-Free er notert på Oslo Børs med tickeren QFR.

www.q-free.com,

Twitter: @Q-FreeASA

Tags: