Q-Free styrker ATMS-satsningen gjennom oppkjøp

Q-Free har signert Share Purchase Agreement (SPA) i forbindelse med oppkjøp av det serbiske selskapet ELCOM d.o.o. for EUR 1,3 millioner. Kjøpet er et ledd i selskapets satsning innen det nye forretningsområdet Advanced Transportation Management Systems (ATMS), og etterfølger en investering på USD 1 million for 10 prosent eierskap i det amerikanske selskapet Intelight.

Traffic Management selskapet ELCOM ble etablert i 1994 og har i dag 18 ansatte og en produktportefølje som blant annet omfatter trafikksentraler og styreapparater for trafikklys, LED gatebelysning, og systemløsninger for ulike trafikkontroll-applikasjoner basert på egne og andres produkter. For 2013 forventes selskapet å oppnå en omsetning på cirka EUR 1 million med rundt 10 prosent driftsmargin. ELCOM vil konsolideres inn i regnskapet til Q-Free fra og med fjerde kvartal 2013.

- Satsingen på ATMS er viktig for å utvikle grunnlaget for vårt forretningsvolum over tid. Det ventes store investeringer innen dette området da forbedret trafikksikkerhet og trafikkflyt, miljøvennlig transport og kostnadseffektivisering gjennom anvendelse av ny teknologi vil få økt fokus. Dette vil over tid kunne gi oss gode muligheter for økt produktsalg. Sammenlignet med veiprising er ATMS-markedet også betydelig mindre beheftet med politisk risiko, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i Q-Free.

På lengre sikt venter Q-Free at markedene for ATMS og veiprising vil konvergere mot et felles marked for Intelligente Transportsystemer (ITS) - både teknisk og markedsmessig. Q-Free ønsker å spille en viktig rolle i dette markedet, og anser ELCOM sine produkter og tjenester som en naturlig utvidelse av sitt produktspekter. ELCOM venter på sin side å se positive effekter når selskapet får tilgang til Q-Free sin globale kundebase.

- Det å bli en del av Q-Free vil bety mye for vår markedstilgang, da vi i dag primært jobber i våre lokale markeder. Alle ansatte i ELCOM er veldig entusiastiske over å kunne ta del i en utvidelse av virksomheten sammen med resten av Q-Free familien, sier CEO Bosko Lekovic i ELCOM.

Det amerikanske selskapet Intelight i Tucson, Arizona, vil være en viktig strategisk partner for ELCOM i prosessen med å internasjonalisere ELCOM sin portefølje. Q-Free gjennomførte i juli 2013 et kapitalinnskudd på USD 1 million for 10 prosent eierandel i Intelight, med muligheter for ytterligere investeringer på et senere tidspunkt. Intelight besitter ledende teknologi innen trafikkstyringsapparater og trafikksentraler.

- Trafikk-kontrollere og sentraler er viktige produkter i ATMS-segmentet, og med oppkjøpet av ELCOM og investeringen i Intelight vil vi raskt kunne etablere en portefølje i dette markedet, avslutter Isaksen.

Aksjeoverdragelse i ELCOM vil skje først når varselfristen til de ansatte er utløpt, og er antatt å skje innen to uker etter signering av SPA.

Trondheim 24. oktober 2013

For ytterligere informasjon kontakt:

CEO Øyvind Isaksen, mobil: +47 908 76 398

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og løsninger for Road User Charging og Advanced Transportation Management. Selskapet har om lag 290 ansatte og er representert i 17 land. Hovedkontoret ligger i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med tickeren QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner