Q-Free styrker ATMS satsningen med kjøp av TDC Systems

Trondheim/Oslo, 27. mars 2014: Q-Free ASA har signert en aksjekjøpsavtale for kjøp av TDC Systems for en estimert pris på GBP 10 millioner med oppgjør i kontanter og aksjer, avhengig av fremtidige finansielle resultater. Dette markerer en klar styrking av Q-Free sin posisjon i markedet for avanserte transportstyringssystemer (ATMS).

TDC Systems omfatter TDC Systems Ltd. i UK og søsterselskapet TDC Systems Pty. i Australia, som begge er heleid av grunnlegger og administrerende direktør Mark Phillips.

TDC Systems ble etablert i 1998 i Weston-super-Mare i North Somerset i England, og har nå 40 ansatte som driver en global 24/7 virksomhet fra kontorer i UK, Australia og Malaysia. Selskapet genererte inntekter på GBP 4,7 millioner, EBITDA på GBP 0,8 millioner og et driftsresultat på 0,7 millioner i 2013, og vil bli konsolidert inn i Q-Free sine regnskaper med virkning fra første kvartal 2014.

Aksjekjøpsavtalen er basert på en verdivurdering uten gjeld og kontanter. Q-Free vil i første omgang gi et oppgjør på GBP 5 millioner, hvorav GBP 4 millioner i kontanter og GBP 1 million gjennom utstedelse av 704 037 nye aksjer i Q-Free til NOK 14,22 per aksje. Ytterligere oppgjør er knyttet til utviklingen i finansielle resultater i 2014 og 2015, men er estimert til GBP 5 millioner og er oppad begrenset til GBP 7,5 millioner. Denne ‘earn-out’ komponenten vil bestå av minst 50 prosent kontanter og opp til 50 prosent nye aksjer i Q-Free, og kommer til betaling i 2015 og 2016.

- Oppkjøpet av TDC Systems er i tråd med vår langsiktige strategi for å bygge en sterk posisjon innen avanserte transportstyringssystemer, som er et vekstområde som utfyller vår hovedvirksomhet innen veiprisingssystemer, sier administrerende direktør Thomas Falck i Q-Free.

Q-Free forventer betydelig vekst innen ATMS markedet, gitt de fordelene ny teknologi kan bringe i form av trafikksikkerhet, trafikkflyt, forurensning og driftskostnader. Selskapet kjøpte i 2012 det amerikanske TCS International som er ledende innen styringssystemer for parkeringsanlegg, og dette ble i 2013 fulgt opp med kjøpene av det serbiske trafikkstyringsselskapet Elcom og en strategisk 10 prosent investering i Intelight.i USA. TDC Systems vil øke bredden i Q-Free sin ATMS portefølje betydelig.

TDC Systems er industriledende innen utvikling, design, produksjon, installasjon og vedlikehold av Intelligente Transportsystemer (ITS), med avanserte systemer for vektmåling i fart, trafikktelling og –klassifisering, reisetidsmåling og –overvåkning, luftkvalitetsmåling og deteksjonssystemer for fotgjengere og syklister.

-TDC Systems har avanserte teknologier, produkter og software systemer og løsninger for motorveier, veier, broer, tunneler og byområder som gir en naturlig utvidelse av Q-Free sin portefølje av løsninger. Dette gir oss muligheten til å tilby flere trafikkstyringssystemer til våre kunder i internasjonale markeder, sier Falck.

For TDC Systems medfører oppkjøpet en betydelig økning i markedsutbredelsen gjennom Q-Free sine internasjonale virksomheter og nettverk av partnere.

- Det å bli en del av Q-Free vil ytterligere styrke vår ledende markedsposisjon, og alle ansatte er veldig entusiastiske til muligheten for å bli en del av en mye større internasjonal operasjon med et globalt nettverk. Utvidet markedseksponering og større ressurser vil bidra til ytterligere ekspansjon av vår virksomhet sammen med resten av Q-Free familien, sier Mark Phillips, grunnlegger og administrerende direktør i TDC Systems.

På lengre sikt venter Q-Free at markedene for avanserte transportsyringssystemer og veiprising vil utvikle seg til et felles marked for intelligente transportsystemer – både teknologisk og kommersielt. Q-Free ønsker å spille en viktig rolle i dette markedet, og vil fortsette å bygge opp sin posisjon gjennom oppkjøp så vel som videreutvikling av eksisterende virksomhet på dette området.

Vennligst se det vedlagte materialet for ytterligere informasjon i tråd med punkt 3.4 i Løpende Forpliktelser for selskapet notert på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, vennligst se www.q-free.com eller kontakt:

Administrerende direktør Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767

Finansdirektør Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Om Q-Free:

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og tjenester innen veiprisingssystemer (Road User Charging, RUC) og avanserte transportstyringssystemer (Advanced Transportation Management Systems, ATMS). Selskapet har cirka 300 ansatte med kontorer i 14 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapets hovedkontor er i Trondheim i Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs under tickeren QFR.

Om TDC Systems:

TDC Systems er et privateid ledende selskap innen utvikling, design, produksjon, installasjon og vedlikehold av Intelligente Transportsystemer (ITS). Selskapet har 40 ansatte med kontorer i UK, Australia og Malaysia og kunder i 50 land over hele verden. Selskapets hovedkontor er i

Weston-super-Mare i North Somerset i England.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.