Q-FREE TREDJE KVARTAL 2012: ET NYTT INVESTERINGSKVARTAL

Utsettelsen av Jakarta-prosjektet har en negativ innvirkning på selskapets kortsiktige økonomiske resultater. Tredjekvartalsresultatet reflekterer dette. Driftsresultatet (EBIT) i kvartalet var negativt med -23 millioner kroner, på nivå med foregående kvartal, men lavere enn samme kvartal i fjor. Imidlertid utviklet topplinjen seg bedre i kvartalet. Omsetningen ble 154 MNOK sammenlignet med 144 MNOK i Q3 2011, som er betydelig høyere enn de foregående kvartalene i 2012.

Ordreinngangen var 153 MNOK, klart forbedret i forhold til forrige kvartal, hvor ordreinngangen var 68 MNOK. De viktigste ordrene i kvartalet var 52 MNOK i endringsordrer knyttet til Trängselsskatt infrastrukturprosjekt i Sverige, 33 MNOK infrastrukturkontrakt i Australia, inkludert ett års service og vedlikehold, 24 MNOK i avrop på brikkerammeavtale i Brasil på totalt 72 MNOK og 10 MNOK brikkeordre i Portugal. Dermed økte konsernets ordrereserve til 552 MNOK ved utgangen av tredje kvartal 2012 sammenlignet med 549 MNOK ved utgangen av andre kvartal 2012, og 75 MNOK høyere enn året før.

Av åpenbare grunner har utsettelse av Jakarta-prosjektet fått mye oppmerksomhet, og konsernsjef Øyvind Isaksen er tydelig i sine kommentarer: - Konklusjonen vedrørende Jakarta-prosjektet avventes fortsatt i påvente av endelig beslutning om finansiering. Vår kunde er i ferd med å konkludere, og det er vår oppfatning at dette prosjektet vil materialisere seg, og som sådan representere starten på en ny epoke for selskapet – en «company changer».

Isaksen minner om det større perspektivet rundt all oppmerksomheten rundt Jakarta-prosjektet: - Vi må huske på at veiprising fortsatt er et marked i en tidlig fase, og av natur er slike tidlige markeder prosjektdrevet. Vi arbeider imidlertid hardt for å utvikle Q-Free videre som en ledende aktør, og vil fremover fokusere på å gjøre de økonomiske resultatene mindre avhengig av enkeltprosjekter. Etablering av den nye Advanced Transportation Management Systems (ATMS) divisjonen er et slikt initiativ, og vi har sett flere potensielle prosjekter komme opp innenfor dette området i de siste kvartalene.

Konsernsjefen er ikke fornøyd med nok et kvartal med røde tall, men ser lyspunkter: - Ordreinngangen i tredje kvartal er akseptabel og signaturprosjektet i Gøteborg har hatt god fremdrift samt muliggjort ny ordreinngang i kvartalet. Han bekrefter selskapets positive markedssyn: - Vi har tidligere identifisert og kommunisert en tilgjengelig global «pipeline» i størrelsesorden NOK 5 - 15 milliarder de neste årene. Selv om Europa er hemmet av den svake økonomiske utviklingen, virker det som dette er av mindre betydning i vårt marked i forhold til andre sektorer. Vi har ikke sett noen grunn til å revidere de anslåtte markedstall, og planleggingsaktiviteten er fortsatt høy.

Som følge av utsettelse av Jakarta-prosjektet, bekrefter Q-Free begrensede forventning for året 2012 i Q3-rapporten. Året som helhet forventes å ende med lavere omsetning enn i fjor, med et driftsresultat på nivå med de akkumulerte tallene per Q3-12.

Vedlegg: presentasjon og rapport

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter @Q-FreeASA

Tags: