RAMMEAVTALE FOR BRIKKER I BRASIL - INNTIL 100 MNOK

Q-Free har blitt tildelt en rammeavtale for leveranse av brikker fra Centro Gestao Meios de Pagto (CGMP) i Brasil til en verdi av 100 millioner kroner. Garantert avrop tilsvarer en ordreinngang på 40 millioner kroner. CGMP er Brasils største brikkedistributør og har vært en etablert kunde av Q-Free siden 1999.

- Brikkeleveranse er en viktig del av selskapets underliggende omsetning, og i så måte representerer Brasil et viktig marked for oss. Det er hyggelig å nok en gang få bekreftet vår posisjon i dette viktige markedet, sier konsernsjef Øyvind Isaksen. Q-Free har et heleid datterselskap i São Paulo, Brasil. Rammeavtalen ventes levert innen 2011. Trondheim 22 juni 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker