RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL OG KONSOLIDERT DELÅRSRAPPORT PR 31.12.2008 (UREVIDERT)

Q-Free hadde en omsetning på NOK 118,9 millioner i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med NOK 102,7 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i Q4-08 ble NOK 12,1 millioner, sammenlignet med NOK 4,6 millioner i Q4-07 og NOK 11,1 millioner i Q3-08.

" Markedsaktiviteten har vært høy gjennom kvartalet og det langsiktige vekstpotensialet har blitt verifisert. Gjennom oppkjøpet av Building Capital har selskapet tatt viktige steg for å styrke vår posisjon som en teknologinøytral løsningsleverandør", sier konsernsjef Øyvind Isaksen i Q-Free.

Kvartalets ordreinngang var NOK 75,4 millioner. Foruten en brikkeordre på NOK 10,6 mill. fra HAC (Hrvatske Autoceste d.o.o) i Croatia, har ordreinngangen i Q4-08 bestått av mindre produkt- og prosjektordrer fra kunder i Norge, Brasil og Australia, i tillegg lisensordrer relatert til automatisk registrering av bilskilt (ALPR) i Nord Amerika gjennom Dacolian

HØYDEPUNKTER Q4 2008
- Omsetning på NOK 118,9 mill. mot NOK 102,7 mill. i tilsvarende kvartal i fjor og NOK 120,5 mill. i Q3-08.

- Driftsresultat (EBIT) på NOK 12,1 mill. mot NOK 4,6 mill. i Q4-07 og NOK 11,1 mill. i Q3-08.

- Bruttomargin på 67,5% mot 71,9% i tilsvarende kvartal i 2007 og 61,2% i Q3-08.

- Resultat før skatt NOK 19,4 mill. mot NOK -2,1 mill i fjerde kvartal 2007, og NOK 7.9 million i tredje kvartal 2008.

- Ordreinngang på NOK 75,4 mill. mot NOK 108,2 mill. i Q4-07 og NOK 127,6 mill. i Q3-08.

- Godt posisjonert for fremtidig vekst.

HØYDEPUNKTER 2008

- Omsetning på NOK 509 millioner sammenlignet med NOK 411 millioner i 2007.

- Driftsresultat (EBIT) på NOK 44 millioner sammenlignet med NOK 21 millioner i 2007.

- Ordrereserve på NOK 339 millioner sammenlignet med NOK 371 millioner pr Q4-07 og NOK 380 millioner pr Q3-08.

Vedlegg: rapport og presentasjon.

Trondheim 11 februar 2009.

Tags: