Strategiske og organisatoriske endringer

Oslo/Trondheim, 22. mai 2014: Q-Free har gjennomført en revisjon av selskapets strategi, og vil foreta endringer i selskapets organisasjon for å styrke Q-Frees markedsposisjon. CEO Thomas Falck vil forlenge sitt engasjementet ut 2014 for å sikre en vellykket implementering av endringene.

Q-Free vil fremover dele inn virksomheten i tre forretningsområder; Road User Charging (RUC), Advanced Transportation Management Systems (ATMS) og det nye forretningsområdet Managed Services (MS). Sistnevnte vil fokusere på kommersialisering av nye konsepter med faste inntektsstrømmer for å styrke selskapets inntektsgrunnlag, lønnsomhet og øke forutsigbarheten.

Samtidig vil den geografiske inndelingen forandres til Norden, Nord Amerika, Europa & Latin-Amerika, og Asia, Midtøsten & Afrika. Hvert område vil operere under egen, dedikert regional ledelse.

Q-Free vil fortsette FoU-satsingen for fortsatt å ligge i forkant av markedsutviklingen med et bredere portefølje. Selskapet vil også videreføre oppbyggingen av forretningsområdet ATMS, både gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Disse endringene vil sette Q-Free i stand til å tilby sine kunder en bredere portefølje av produkter og verdiøkende tjenester, og samtidig styrke Q-Frees ledende posisjon i industrien.

De organisatoriske endringene vil tre i kraft 1. juni 2014.

“Etter at jeg tok over stillingen som CEO i Q-Free har jeg brukt mye tid blant ansatte og kunder. Dette har gitt meg sterkere innsikt i en organisasjon som har et stort potensiale. De strategiske og organisatoriske endringene vil gjøre oss i stand til å realisere mer av dette potensialet,“ sier CEO Thomas Falck.

Falck tok over som CEO 6. januar 2014 med en kontrakt på seks måneder. Falck vil nå fortsette i seks nye måneder for å sørge for at endringene blir implementert.

“Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de ansatte for deres støtte i den prosessen som har ledet opp til disse endringene. Jeg gleder meg til å fortsette dette teamarbeidet fremover for å styrke Q-Free sin posisjon som en global spiller innen markedet for Intelligent Transport Systems, “ sier Falck.

“De siste månedene har Q-Free gjennomført en viktig og grundig revisjon av selskapets strategi, og nå er det viktig å sørge for at den nye strategien blir implementert på en vellykket måte. Thomas Falck har vært en verdifull person for Q-Free, først som styremedlem og nå som CEO. Vi er derfor fornøyde med at Falck har sagt seg villig til å forlenge sitt engasjement, “ sier styreleder Terje Christoffersen i Q-Free ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Terje Christoffersen, mobil: +47 928 29 500

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 350 ansatte i 17 land og representasjon på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Abonner