Thomas Falck overtar som konsernsjef

Oslo/Trondheim, 6. januar 2014: Styret i Q-Free ASA og Øyvind Isaksen har kommet til enighet om at Isaksen fratrer som konsernsjef, og Styret har utnevnt Thomas Falck som ny konsernsjef med umiddelbar virkning. Falck har lang erfaring som forretningsutvikler, blant annet som partner i Verdane Capital, administrerende direktør i Visma Marine ASA og styremedlem i en rekke børsnoterte og privateide selskaper. Falck fratrer sin posisjon som styremedlem i Q-Free, der han ble valgt inn på generalforsamlingen i mai 2013.

«Q-Free har ledende kompetanse, teknologi og markedsposisjoner som gir et godt grunnlag for vekst og verdiskapning, men opererer i et utfordrende marked som krever omstilling og fornyelse om vi skal få utnyttet selskapets fulle potensial og nå de ambisiøse målene vi har satt oss. Vi takker Øyvind Isaksen for hans verdifulle bidrag gjennom syv år som konsernsjef, der selskapet har tatt viktige steg både i internasjonaliseringsprosessen og den teknologiske utviklingen. Vi mener Q-Free har et stort utviklingspotensial videre, og med Thomas Falck har vi en leder som kan ta over roret fra første dag», sier Terje Christoffersen, styreleder i Q-Free ASA.

Thomas Falck har i første omgang akseptert en seks måneders ansettelseskontrakt, og styret vil sette i gang prosesser for å vurdere også andre kandidater med tanke på en permanent ansettelse.

Thomas Falck (47) er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og Forsvarets Høgskole, og har en MBA fra Darden School of Business Administration ved University of Virginia. Han har lederbakgrunn fra Sjøforsvaret, fra Gemini Consulting og som administrerende direktør i det globale IKT-selskapet Visma Marine ASA frem til selskapet ble solgt i 2000. Falck var deretter en av fem partnere i Verdane Capital (tidligere Four Seasons Venture), der han blant annet var ansvarlig for privatiseringen og videreutviklingen av SND Invest. I 2008 startet han sitt eget investerings- og konsulentfirma Agenda Capital.

Falck har bred erfaring fra styrearbeid i både privateide og børsnoterte selskaper, og sitter i dag som styremedlem i blant annet Kongsberg Automotive ASA og Vizrt ASA. Falck ble i mai 2013 valgt inn i styret i Q-Free ASA, men fratrer nå som følge av utnevnelsen til konsernsjef. Styret i Q-Free vil fortsette sitt arbeid med fire aksjonærvalgte og to ansattevalgte medlemmer frem mot ordinær generalforsamling i mai 2014.

Falck har 13.483 aksjer i Q-Free ASA gjennom det kontrollerte selskapet Sølen AS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Terje Christoffersen, mobil: +47 928 29 500

CEO Thomas Falck, mobil: +47 474 00 520

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner