UTØVELSE AV AKSJEOPSJONER I Q-FREE ASA

I forbindelse med avslutning av aksjeopsjonsprogram i selskapet, har følgende primærinnsider i Q-Free tegnet og solgt følgende antall aksjer i Q-Free til følgende vilkår den 7. mai 2009:

Anders Hagen, ansattvalgt styremedlem, tegnet for 15 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 15 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 0.

Trondheim 7 mai 2009.

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner