Ratos investerer i Q-Labs - et ledende selskap innen kvalitetssikring av programvareutvikling

Ratos investerer i Q-Labs - et ledende selskap innen kvalitetssikring av programvareutvikling Det svenske investeringsselskapet Ratos investerer cirka 190 millioner SEK i selskapet Q-Labs gjennom en aksjeemisjon, og får en eierandel på 40 prosent. De andre eierne av selskapet er Ericsson og DNV (Det Norske Veritas). Ratos ønsker å bidra til Q-Labs videre ekspansjon, som mest sannsynlig vil innebære fremtidige oppkjøp. Q-Labs er et verdensledende konsulentselskap innen programvareutvikling. Kjernevirksomheten består av kvalitetssikring av programvareutvikling for selskaper som har et stort eller avgjørende behov for programvare. Noen av de større kundene er internasjonale virksomheter som Ericsson, ABB og Robert Bosch. Selskapet har i dag en sterk posisjon i Europa og har startet sin inntreden i det amerikanske markedet. - Q-Labs er utøver i et marked som vi finner svært interessant. Vi har valgt Q-Labs fordi det er et av de sterkeste selskapene i dette markedet. Jeg ser at vi, sammen med ledelsen i Q-Labs og de andre eierne, vil kunne dra nytte av Q-Labs sterke varemerke i selskapets kommende ekspansjonsfase, sier Arne Karlsson, administrerende direktør i Ratos. Programvare står for en økende del av industriens utviklingskostnader. De programvaresystemene som støtter såvel nye produkter som produksjonsprosesser blir stadig mer komplekse, hvilket øker behovet for en systematisk kvalitetssikring av systemer og programvare. Verdensmarkedet for kvalitetstesting av programvare beregnes i dag til mer enn 800 millioner dollar (NOK 7,4 milliarder) og forventes å vokse cirka 30 prosent årlig de kommende årene. - Vi får en sterk kombinasjon av eiere som hver og en bidrar med verdifull kunnskap og erfaring, sier Geir Fagerhus, gründer og konsernsjef i Q-Labs. - DNV og Ericssons aktive eierskap har gjort det mulig for Q-Labs å utvikle seg til en verdensledende konsulent for kvalitetssikring av programvareutviklingstjenester. I tillegg til finansielle ekspertise har Ratos kompetanse og erfaring med børsintroduksjoner og oppkjøpsprosesser, noe som vil bli verdifullt for oss, sier Geir Fagerhus. Ericsson og DNV ønsker Ratos velkommen som ny deleier. - Ratos finansielle perspektiv og kunnskap om oppkjøp og andre transaksjoner er verdifullt for Q-Labs styre, sier Peter Rodholm, Senior Vice President i DNV. - Q-Labs er en utvalgt leverandør og partner til Ericsson, og den nye eierstrukturen kommer til å styrke Q-Labs posisjon som markedsleder, sier Lars Larsson, Director of Strategic Alliances i Ericsson. Ratos´ kjøp av aksjer i Q-Labs er avhengig av godkjennelse fra berørte konkurransemyndigheter. Q-Labs tilbyr løsninger for kvalitetssikring av programvareutvikling til store programvareintensive selskaper. Selskapet ble etablert i 1989 og har i dag over 180 ansatte i Sverige, Danmark, Storbritannia, Irland, Norge, Tyskland, Frankrike og USA. Q-Labs omsetning i 1999 var cirka 170 millioner SEK (proforma). www.q-labs.com Ratos er et investeringsselskap notert på OM Stockholmsbørsens O-liste. Investeringsstrategien er å fokusere på middelstore og store, unoterte selskaper, der Ratos eierandel utgjør mellom 20 og 50 prosent. Blant Ratos investeringer er Telelogic, Telia Overseas, Camfil, Scandic Hotels, Dahl, DataVis, Esselte, Air Cargo Express, Superfos og Capona. www.Ratos.se For ytterligere informasjon, kontakt: Arne Karlsson, administrerende direktør, Ratos, tel + 46 703 79 79 79,e-mail: arne.karlsson@ratos.se Geir Fagerhus, administrerende direktør, Q-Labs, tel + 46 706 800 500, e-mail: geir.fagerhus@qlabs.com Peter Rodholm, Senior Vice President, DNV, tel +44 385 705 165, e-mail:peter.rodholm@dnv.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/08/20001008BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/08/20001008BIT00040/bit0002.pdf

Dokumenter og linker