Europeiske arbeidstakere er optimistiske til 2017

Automatisering og digitale endringer blir ansett som positive og viktige bidrag

Ricoh Europa, London, 21. februar 2017 – 2016 var et turbulent år politisk og økonomisk. Til tross for dette er arbeidstakere i Europa optimistiske til spørsmålet om bedriften vil lykkes I 2017. En ny undersøkelse på oppdrag fra Ricoh Europe viser at 91 % av arbeidstakere forventer at digitale endringer og økonomisk og politisk usikkerhet vil endre måten de arbeider på i nær fremtid. Men 95 % tror også at denne perioden med endring vil bidra positivt for bedriften deres.

Europeiske arbeidstakere deler også et grunnleggende positivt syn på fremtiden. 59 % forventer at bedriften de jobber for vil stå i en sterkere posisjon ved årets slutt enn i dag. En majoritet, 66 %, tror at bedriftsledere er forberedt på å håndtere endringene. Kun 8 % av arbeidstakerne manglet tro på lederne sine, mens resten var usikre.

Ifølge de spurte arbeidstakerne er det teknologi som er kilden til suksess i året som kommer. Effekten av digital endring og mulighetene som skapes av konkurranse innen innovasjon er det som forventes å ha størst påvirkning, samtidig som økt automatisering frigjør tid for arbeidstakerne slik at de kan levere økt kvalitet.

Arbeidstakere forventer at bedriften skal være mer kreativ og sløse mindre med ressurser og benytte seg av ny teknologi raskere. 61 % ønsker at bedriften skal bruke teknologi for å balansere disse endringene. Dette inkluderer kundekommunikasjon, økt produktivitet gjennom samarbeid og bruk av digital teknologi for å forenkle bedriftsprosesser.

På den annen side sier undersøkelsen også at bedrifter må være oppmerksomme slik av de fortsetter å være attraktive arbeidsplasser for de beste talentene, ettersom arbeidstakere også søker stabilitet. Jobbsikkerhet, solid økonomi og muligheten til å arbeide for et større selskap er de viktigste verdiene for jobbsøkere.

David Mills, CEO of Ricoh Europe sier: «Ettersom verden merker effekten av store endringer, må bedriftsledere spørre seg selv hvor de ser det mest gunstige resultatet av å bringe mer innovativ teknologi inn i selskapet. For at virksomheten skal kunne holde fokus på sine langsiktige mål og forbli konkurransedyktig, er det beste stedet å starte ofte med de ansatte.»

Finn ut mer: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:

Ricoh Norge AS 
Lars Kjelling 
Head of LoB and Marketing  
Tel: + 47 469 23 255 
lars.kjelling@ricoh.no

Nettside: www.ricoh.no 
Følg oss på Facebook:
 www.facebook.com/RicohNorge/

Følg oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrer deg på Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har endret måten mennesker jobber på i mer enn 80 år. Under slagordet – Imagine. Change. – Fortsetter Ricoh å dyktiggjøre bedrifter og enkeltpersoner med tjenester og teknologi som inspirerer til innovasjon, forbedrer bærekraft og fremmer vekst i bedriften. Dette inkluderer systemer for dokumenthåndtering, IT-tjenester, løsninger for produksjonstrykk, kommunikasjonsløsninger, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh har hovedkvarter i Tokyo, og Ricoh gruppen opererer i omtrent 200 land og regioner. I finansåret som ble avsluttet i mars 2016, hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2209 milliarder yen (tilsvarende 19,6 milliarder USD).

For mer informasjon om Ricoh, se www.ricoh.no.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker