Europeiske finansselskaper leder an i digitaliseringen av forretningskritiske dokumenter


En ny undersøkelse utført på vegne av Ricoh[1] viser at europeiske finansselskaper har kommet lenger i å digitalisere forretningskritiske dokumenter enn noen annen sektor. Halvparten av lederne i finanssektoren (49 prosent) svarte at bedriften deres nå har lagret mindre enn ti prosent av den forretningskritiske informasjonen på papir. Til sammenligning svarte 37 prosent av dem som jobber innen utdanning, 39 prosent innen helse og 41 prosent i offentlig sektor det samme.

Stadig mer informasjon blir digitalisert, og hovedårsaken er sannsynligvis den potensielle verdien som ligger i papirdokumenter. Enklere tilgang til informasjon øker mulighetene for å fatte informerte beslutninger. Nesten ni av ti (86 prosent) ledere i finanssektoren tror at bedre tilgang til historiske data fra den forrige økonomiske nedgangsperioden ville ha gjort det lettere å håndtere den nåværende. Til sammenligning kom samme svar fra 77 prosent av lederne i offentlig sektor, 78 prosent innen utdanning og 79 prosent innen helse.

Digitaliseringen av forretningskritiske dokumenter har i tillegg hatt en betydelig positiv effekt på driftskostnadene. Mer enn en tredel (35 prosent) av finansselskapene rapporterte at de har redusert kostnadene knyttet til lagring av informasjon på papir til under fem prosent av omsetningen. Også her overgår de virksomheter innen utdanning (11 prosent), offentlig sektor (13 prosent) og helse (26 prosent).

Carsten Bruhn, Executive Vice President i Ricoh Europe, sier: "Fokuset på optimalisering av forretningskritiske dokumentprosesser vil gi verdifull innsikt som kan brukes til å forbedre økonomi- og risikostyringen. Innsikt som utledes fra historiske forretningskritiske data, kan gi støtte til viktige beslutninger knyttet til for eksempel prognoser og investeringer. Hvis denne innsikten integreres med andre data fra virksomheten på en effektiv måte, kan den sikre at finanssektoren er godt forberedt på fremtiden."

Det ser ut til at finansselskaper forsetter å digitalisere forretningskritiske papirdokumenter raskere enn virksomheter innen utdanning, helse og offentlig sektor. En av fem ledere i finanssektoren forventer at deres virksomhet vil ha fullført digitaliseringen av samtlige slike dokumenter i løpet av 2014. Til sammenligning forventer sju prosent av lederne innen helse og utdanning og ni prosent innen offentlig sektor det samme. Som et resultat av digitaliseringen vil finansselskaper fortsette å redusere sine kostnader, og halvparten av de spurte (48 prosent) forventer å spare mellom fem og ti prosent av den årlige omsetningen.

Bruhn forsetter: "Som en del av den digitale endringsprosessen er det nå på tide at finansselskaper sørger for fullstendig optimalisering av forretningskritiske prosesser. Dette vil gi betydelig kostnadsreduksjon. I tillegg vil ansatte ikke bare få enklere tilgang til informasjon, men også kunne dele den mye raskere enn før, noe som vil forbedre tilgjengeligheten og det interne samarbeidet. En gjennomgang av relevante prosesser, teknologi og tilgangen ansatte har til data, vil gjøre finansselskaper mer fleksible og konkurransedyktige på veien videre inn i den digitale tidsalder."

Hvis du vil finne ut mer om teknologidrevne endringer, kan du besøke http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/

-slutt-


[1]Undersøkelse utført av Coleman Parkes Research, mai–juni 2013

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført i perioden mai – juni 2013 av Coleman Parkes Research på initiativ fra Ricoh Europe PLC. Den nettbaserte undersøkelsen besto av 735 toppledere fra sektorene for utdanning, juridiske tjenester, forsyningstjenester/energi, helsetjenester, offentlig sektor, detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. Det var 66 respondenter fra finansselskaper. De som deltok i undersøkelsen, var fra Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Nederland, Belgia, Norden (Sverige, Finland, Norge og Danmark), Sveits og Russland.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Lars Ihle
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: lars.ihle@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Tags:

Om oss

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhet i mer enn 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar. Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon. Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet. Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker