Finansledere møter utfordringer ved hastighet og ser et behov for raskere endringer

Kun én av ti finansledere tror at de raskt kan dra nytte av nye muligheter og tilpasse seg uventede endringer i fremtiden.

Dette står i motsetning til gjennomsnittet for europeiske bedriftsledere i alle bransjer, hvor tallet er to av ti. I tillegg til å måtte sjonglere motstridende krav fra forbrukere, myndigheter og aksjonærer, byr den raske tilpasningen til teknologiledede forandringer og endring av kritiske prosesser på store utfordringer. Denne innsikten beskrives i en ny studie kalt The Challenge of Speed (Utfordringen ved hastighet), utført av the Economist Intelligence Unit og sponset av Ricoh Europe. Respondentene innen finansnæringen var fra både bank- og forsikringsvirksomhet.

Det er bred enighet om at det er viktig å utvikle nye produkter og tjenester raskt. Finansledere rangerte dette som nummer åtte av ti områder som har behov for rask endring. Områdene finanslederne utpekte som de med aller størst behov for rask endring i løpet av de neste tre årene, var de samme områdene som allerede har gitt bransjen store utfordringer: å ta i bruk ny teknologi, å tiltrekke seg og holde på kunder samt å bedre sentrale forretningsprosesser. Mens over halvparten (54 prosent) sa at de har mange forslag til hvordan de kan håndtere fremtidige endringer, innrømmet de også at de mangler evnen til å gjennomføre disse ideene på en god måte. Dette er et høyere tall enn for noen annen bransje, hvor gjennomsnittet er på 43 prosent.

Den vesentlige avstanden mellom utviklingen av ideer og gjennomføringen av dem kan være forbundet med at finanslederne må ta hensyn til mange ulike interessenter og forskrifter. De oppga at de største ulempene ved for raske prosessendringer var tap av kunder (38 prosent), økte utgifter (36 prosent) og at firmaet utsettes for ny risiko (35 prosent).

Carsten Bruhn, Executive Vice President i Ricoh Europe, sier: «2014, 2015 og 2016 ser fremdeles ut til å kunne gi finansnæringen store mengder motstridende utfordringer i denne endringsprosessen. Hvis de klarer å håndtere de kritiske områdene, kan de raskt snu ulempene til sin fordel. De kan forbedre sin respons på kundenes behov, bli mer effektive og gjøre firmaet mindre utsatt for risiko.»

«Finansnæringen er den bransjen som har kommet lengst innen digital omlegging, og studien viser at den mer enn noen annen bransje bruker teknologi for å utføre oppgaver raskere. Isolerte og utdaterte datasystemer fortsetter imidlertid å bremse endringsprosessene. Det er et presserende behov for å gjennomgå teknologiressurser og forenkle sentrale informasjons- og dokumentprosesser.»

Ledere innen finansnæringen er enige. De største hindringene for å få gjennomført ideer som kan føre til raskere endringer og større fleksibilitet for bedriften, er prosessrelaterte. Den første av disse hindringene er byråkratiske beslutningsprosesser, etterfulgt av behovet for å knytte teknologiplattformer effektivt sammen samt utilstrekkelig tilgang til informasjon. I tillegg er det hindringer for optimalisering av sentrale forretningsprosesser. Dårlig endringsledelse rangeres som det største hinderet, etterfulgt av tidspress på ledere og utdaterte teknologiplattformer.

Bruhn sier: «Det er en enorm oppgave å skulle håndtere så mange hindringer samtidig som man forsøker å fokusere på kundetjenester, endre interne prosesser og sikre overholdelse av regelverk. Det er ikke rart at finansledere føler seg presset. De kan fjerne noe av dette presset ved å støtte seg mer til ekspertise og kjøre interne endringsprogrammer for å skape nye måter å jobbe på. De kan også i større grad utnytte kundekommunikasjonstjenester for å få et bedre forhold til kundene. Når kritiske prosesser blir optimalisert, kan ledere bruke mer tid og ressurser på kjernevirksomheten og på å lede organisasjonen inn i fremtiden.»

Ønsker du mer innsikt i utfordringene ved hastighet som møter europeiske organisasjoner, kan du besøke www.ricoh-europe.com/thoughtleadership

- Slutt -

Om undersøkelsen
Denne rapporten er basert på en undersøkelse av 461 seniorledere basert i Europa fra et bredt utvalg bransjer. Bedriftene varierer i størrelse. Utvalget av undersøkelsen er seniorledere, med 49 % på toppledernivå eller høyere, og ytterligere 23 % konserndirektører eller direktører. I tillegg har EIU utført dybdeintervjuer med bedriftsledere og anerkjente eksperter samt betydelig analyse av resultatene.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Lars Ihle
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: lars.ihle@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Tags:

Om oss

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhet i mer enn 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar. Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon. Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet. Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no

Dokumenter og linker