IBM og Ricoh forvandler bedrifters møtevirksomhet ved hjelp av interaktive tavler med Watson-teknologi

Fremtidens arbeidsplass er her! Teknologien utvikler seg fra å være et verktøy til å bli en aktiv deltaker i møtevirksomheten.

Bedrifter forbedrer effektiviteten på arbeidsplassen og fremmer engasjement hos medarbeidern

Ricoh Europa, München, 16 Februar 2017 – IBM (NYSE: IBM) og Ricoh annonserer løsninger som vil få bedrifter til å tenke nytt om hvordan de bruker sine møterom. Ricohs nye kognitive interaktive tavler tar i bruk IBMs Watson-teknologi. Kunstig intelligens og stemmeteknologi skal aktivt støtte brukerne i deres møtevirksomhet. Tavlene kan ved hjelp av Watson-teknologien reagere på kommandoer, utføre handlinger, ta notater og til og med oversette fra et språk til et annet.

Denne intelligente løsningen for arbeidsplasser utnytter IBM Watson tingenes internett (IoT) og Ricohs brukervennlige interaktive tavler for å endre måten arbeidsgrupper samhandler på. Dette gjøres ved å ta i bruk nye intuitive funksjoner som er tilgjengelige ved bruk av stemmen. Teknologien sørger for at Watson ikke bare lytter, men er en aktiv deltaker i møtet gjennom bruk av sanntidsanalyser som bidrar til å veilede diskusjonene slik at teamene kan fatte beslutninger raskere, og på et bedre grunnlag. 

De fleste selskaper opplever at mye informasjon som deles og diskuteres i møter blir glemt eller forsvinner. Ricoh forener nye kraftige, innovative løsninger og inkluderer dem i sin brede portefølje av tjenester som bistår kunder i arbeidet med å videreutvikle sin samhandling og produktivitet. IBM forutser også en rekke mer komplekse og smarte støttefunksjoner for møter i fremtiden takket være Watsons evne til å lære.

«Vårt mål er å utstyre bedrifter og ansatte med effektive og smarte verktøy som automatiserer administrative prosesser og setter ansatte i stand til å fokusere på oppgaver og ideer som fører til verdiskaping,» sa Hidetsugu Nonaka, Konserndirektør, Ricoh Company, Ltd. «Sammen med IBM har vi skapt intelligente løsninger for arbeidsplassen som vil revolusjonere møtevirksomheten. I stedet for å være en passiv skjerm, vil de kognitive tavlene ved hjelp av Watson-teknologien, være aktive deltakere. De samler møtenotater og annen informasjon, og bygger broer mellom ansatte på ulike geografiske steder. Den nye løsningen er i posisjon til å bli en hjørnestein for møtevirksomhet i dag og i fremtiden.» 

Funksjonene de kognitive tavlene inneholder er:

  • Enkel stemmekontroll for globale møter: så snart møtet begynner kan enhver ansatt enkelt kontrollere innholdet på tavlen ved bruk av stemmen, enten de er fysisk tilstede eller deltar i møtet fra en annen lokasjon.
  • Oversettelse av møtet til et annet språk: Løsningen kan også oversette møtedeltakernes tale til en rekke andre språk, og vise den som tekst på skjermen eller som utskrift.
  • Enkelt å delta på møtet: ved å registrere et adgangskort loggfører løsningen deltakelsen og holder kontroll på møteagendaen for å sikre at alle hovedpunktene blir diskutert.
  • Evne til å lagre sidediskusjoner: I løpet av et møte kan møtedeltakerne også behandle spontane samtaler som vises på samme tavle. 

«Samhandlende arbeidsgrupper er hjertet i en suksessfull bedrift. Utfordringen er å bringe uensartede team sammen, og sette dem i stand til å være produktive,» sier Harriet Green, Daglig leder i, Watson IoT. «Med IBM’s Watson IoT-teknologi, er ikke Ricohs interaktive tavler bare en veileder i møter; de fostrer en åpen utveksling av ideer og gjør det enkelt for grupper å jobbe sammen og gi liv til møtene.»

IBM installerer mere enn 80 interaktive Ricoh-tavler i sitt nye globale Watson IoT hovedkvarter i München i Tyskland. Dette setter IBMs produktutviklingsteam i München i stand til å holde produktive møter med kollegaer på steder som Japan, Brazil og USA.

For å lære mer om de intelligente løsningene for arbeidsplassen besøk www.ricoh-europe.com/ibm-watson. Følg også Ricoh på Twitter, Facebook og LinkedIn. Søk opp #RicohMakesInfoWork for mer innhold relatert til Ricohs ulike tilbud.

På tvers av kloden jobber IBM med mer enn 6000 klienter på tvers av ulike industrier for å hjelpe med til å oppnå fordelene med IoT. For mer informasjon om IBM Watson IoT, se www.ibm.com/iot  eller følg @IBMIoT på Twitter.

Om Ricoh

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har endret måten mennesker jobber på i mer enn 80 år. Under slagordet – Imagine. Change. – Fortsetter Ricoh å dyktiggjøre bedrifter og enkeltpersoner med tjenester og teknologi som inspirerer til innovasjon, forbedrer bærekraft og fremmer vekst i bedriften. Dette inkluderer systemer for dokumenthåndtering, IT-tjenester, løsninger for produksjonstrykk, kommunikasjonsløsninger, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh har hovedkvarter i Tokyo, og Ricoh gruppen opererer i omtrent 200 land og regioner. I finansåret som ble avsluttet i mars 2016, hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2209 milliarder yen (tilsvarende 19,6 milliarder USD).

For mer informasjon om Ricoh, se www.ricoh-europe.com

For mer informasjon om IBM, se www.ibm.com.

IBMs globale fremvekst med Watson IoT 

Som del av en global investering på $3 milliarder amerikanske dollar med hensikt å forene kognitiv Watson-teknologi med IoT, har IBM tildelt mer enn $200 millioner dollar til sitt globale Watson IoT-hovedkvarter i München. Investeringen, som er en av de største i Europa noen sinne, er et resultat av økende etterspørsel fra kunder som ønsker å forandre sine arbeidsmåter gjennom å ta i bruk en kombinasjon av IoT og teknologi for kunstig intelligens. På nåværende tidspunkt har IBM 6000 klienter på global basis, som nyttegjør seg av løsninger fra Watson IoT, en økning fra 4000 for bare åtte måneder siden.

Hovedkvarterene til IBM Watson IoT blir hjem til det første kognitive IoT samhandlingslaboratoriet, et industrilaboratorium hvor klienter og forretningspartnere kan jobbe sammen med IBMs 1000 München-baserte forskere, ingeniører, utviklere og forretningseksperter for å drive innovasjonen videre innenfor bilindustri, elektronikk, produksjon, helsetjenester og forsikring. Det vil også dra nytte av et interaktivt senter for klienterfaringer som er utstyrt med den nyeste teknologien for å vise mulighetene for å bruke Watson IoT i biler, bygninger, fabrikker og apparater. IBM har dyptgående kunnskap og ekspertise innen bilindustrien gjennom dedikerte selskaper i alle land som produserer kjøretøy i større skala samt programvareløsninger og bedriftsrådgivere med kunnskap om industrien.

For mer informasjon om IBM Watson IoT, se www.ibm.com/iot.

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2014, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 21,7 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive idérikdommen til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker