Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker utfordrer Ricoh til å koble sammen alle møterom

Ricoh Norge leverer møterom på en ny måte. Nå har innkjøpsorganisasjonen Tradebroker inngått avtale med selskapet om audiovisuelt utstyr og tjenester på vegne av sine medlemsbedrifter.

Flere av bedriftene som er tilknyttet Tradebroker, har allerede installert multifunksjonsskrivere fra Ricoh. Nå har de muligheten til å få en mer integrert løsning. Ricoh leverer nemlig møterom som en helhetlig løsning, komplett med utstyr, opplæring og oppfølging.

– Vi valgte Ricoh fordi selskapet er solid og pålitelig og fordi det har ekspertise og track record på flere områder innen IT. De har konkurransedyktige priser, og medlemmene våre er godt fornøyde med Ricoh som leverandør, sier Gunnar Bell, senior avtaleansvarlig hos Tradebroker.

Kundene kan velge mellom alt fra bærbare videoenheter til interaktive tavler til hele rom som skreddersys til kundens behov for videokonferanse og interaktive løsninger. Ricoh leverer i tillegg en rekke forskjellige typer projektorer og løsninger for digital skilting.

Ansatte i Ricoh følger hele tiden med på kundenes bruk av utstyret, og de kaller jevnlig inn til statusmøter for at kundene skal få mest mulig ut av investeringen sin. Ved hjelp av løsningen @Remote kan Ricoh dessuten se når det er på tide med service, for eksempel når det er på tide å skifte pære i en projektor, og reise ut til kunden omgående.

Kontrakter som inngås med Tradebroker, har et nordisk omfang. Ricohs nordiske avdelinger har et tett samarbeid, ikke minst gjennom hyppige videokonferanser.

– Ricoh har en god nordisk organisering. Dessuten har selskapet gjentatte ganger vist at de leverer i forhold til forventningene, avslutter Gunnar Bell.

Prisen på videokonferansetjenester har stupt de siste par årene. Nye nettskyløsninger gjør at man ikke lenger behøver å investere i tung infrastruktur for å kunne holde videomøter på en sikker og forsvarlig måte. Dermed er det ikke nødvendig med store interne ressurser for å se og høre kolleger og kunder andre steder i landet eller verden når det måtte passe.

Ricoh har levert varer og tjenester til Tradebrokers medlemmer siden 1995. Selskapet arbeider for å gjøre informasjonsdeling og samarbeid mer dynamisk og effektivt og har hatt en jevn omsetningsvekst i hele denne perioden. Den treårige avtalen med Tradebroker er med på å styrke Ricoh Norges satsning på videokonferanse og audiovisuelt utstyr.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Petter Lien, salgsdirektør
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: petter.lien@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Tradebroker
Tradebroker er et bransjeuavhengig innkjøpsfelleskap for store bedrifter. Felleskapet har 54 medlemsbedrifter som samlet representerer ca. 2.000 brukersteder og 120.000 ansatte.

Tradebrokers medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Innkjøpsfellesskapet samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. Utover gode betingelser, oppnår medlemmene betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser som kan fokuseres på strategiske anskaffelser.

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2014, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 21,7 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker