Ricoh kåret til årets Tradebroker-leverandør

Da Tradebroker for andre år skulle gjøre ekstra stas på en spesiell leverandør, var det Ricoh som ble tildelt den gjeve prisen "Årets leverandør 2013".

Kåringen fant sted under Tradebrokers årsmiddag på Bristol der 106 feststemte mennesker var samlet til middag, underholdning og hyggelig samvær. Det var en meget overrasket og glad regionsjef Petter Lien fra Ricoh som mottok diplom fra daglig leder Terje Fagervik til applaus fra salen.

"Vi er utrolig stolte og begeistret over å bli utnevnt til årets leverandør 2013. Vi vil jobbe hardt for å vise oss prisen verdig, også i årene som kommer. Dette vil vi bruke som inspirasjon til å jobbe enda hardere både mot medlemsbedriftene og i samarbeide med Tradebroker", sier Petter Lien

Juryens begrunnelse:
"Ricoh Norge har i lang tid vært en god samarbeidspartner med Tradebroker. De ser muligheter i Tradebroker og jobber langsiktig for å kunne utnytte og utvikle disse mulighetene. Langsiktig bearbeidelse av medlemsmassen har gitt Ricoh en rekke nye kunder blant vår medlemsmasse i de senere år. Det reflekteres i en meget hyggelig omsetningsøkning i 2013. Måten Tradebroker samarbeider med Ricoh blir brukt som eksempel på hvordan vi ønsker å samarbeide med andre leverandører. Ricoh har tatt steget fra å være en tradisjonell leverandør av enheter til å bli en samarbeidspartner hvor optimalisering av kundens ressurser står i fokus."

I tråd med juryens begrunnelse vil Ricoh fortsette arbeidet med å hjelpe kundene å utnytte sine ressurser optimalt. Gjennom tjenesten Managed Document Services gjør Ricoh en helhetlig analyse av dokumentprosesser og enheter og utarbeider et forslag til forbedringer som vil redusere både kostnader og tidsforbruk tilknyttet håndtering av dokumenter. Kundene sparer penger samtidig som de får frigitt tid til å fokusere på kjernevirksomheten sin.  

Ricoh fikk nye og fornyede avtaler med blant annet IF, Nexans, NSB, Veidekke, Posten Norge og VectoGray i året som gikk, og ser fram til et videre tett og gjensidig fruktbart samarbeid med Tradebroker og medlemsbedriftene.

Avtale om 2 års forlenget samarbeid er signert, og Ricoh vil være Tradebroker-leverandør minst fram til juni 2016.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Petter Lien, regionsjef
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: petter.lien@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Tradebroker
Tradebroker er et bransjeuavhengig innkjøpsfelleskap for store bedrifter. Felleskapet har 54 medlemsbedrifter som samlet representerer ca. 2.000 brukersteder og 120.000 ansatte.

Tradebrokers medlemmer har tilgang til en bred avtaleportefølje innenfor indirekte vare- og tjenesteområder. Innkjøpsfellesskapet samarbeider med Norges ledende leverandører innenfor sine respektive områder. Utover gode betingelser, oppnår medlemmene betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser som kan fokuseres på strategiske anskaffelser.

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker