Ricoh Norge har igjen vunnet kontrakt med Tradebroker

Report this content

Ricoh Norge skal fortsatt levere utskriftsløsninger som tjeneste til enda flere Tradebroker-medlemmer. Avtalen har en varighet på 3 år og har en estimert verdi på 200 millioner NOK. 

Tradebroker har 53 medlemsbedrifter med ca. 120 000 ansatte på over 2 000 brukersteder. Ricoh Norge har allerede levert førsteklasses produkter med svært høyt servicenivå til mange av Tradebrokers medlemmer siden 1996. I 2013 ble Ricoh Norge kåret til Årets leverandør av Tradebroker, og de er også leverandør av AV- og videoløsninger.

«Ricoh Norge har de senere årene tatt steget videre med å tilby utskriftsløsninger som tjeneste til flere av medlemsbedriftene. På den måten får de frigjort tid, redusert kostnader og får godt fornøyde brukere. Vi har også bidratt til å standardisere avtaleverk og løsninger ut over Norges grenser, noe det er stort behov for», sier Salgsdirektør Major Accounts, Petter Lien.

 «Ricoh Norge har med sin sterke globale organisering bidratt til å gi effekt og kostnadsreduksjoner også for våre medlemmer med virksomheter i våre naboland», sier Daglig leder Terje Fagervik i Tradebroker.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Petter Lien, salgsdirektør
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: petter.lien@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Multimedia

Multimedia