A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

Forskningsprojekten Cellulose Fibre materials, Cellulose for the Future samt Paper mill for textile recycling in the circular economy framework har nyligen startat som en direkt effekt av Innventias projekt A Cellulose-Based Society. Förstudierna inom dessa projekt ska bland annat mynna ut i förslag till vårt nästa forskningsprogram som startar i januari 2018.

I våras lanserades Innventias tredje Global Outlook Report ”A Cellulose-Based Society” där människors attityder kartlagts gentemot material som vi alla använder i vardagen och beskrivit trender och drivkrafter som formar vägen mot en mer hållbar framtid. De tre projekten är resultaten av den behovsinventering och forskningskampanj som skett inom ramen för A Cellulose-Based Society.

Kort om de tre projekten:

Elisabeth Sjöholm, projektledare, vad handlar Cellulose Fibre materials (CelFi) om?Det fokuserar påuppskalning av All-cellulose composites (ACC) – ett varmpressat högdensifierat cellulosamaterial. En ökad förståelse för ACC-materialets egenskaper och dess uppskalningsbarhet ger också viktig kunskap för fortsatt utveckling av andra typer av varmpressade cellulosa-baserade material till exempel hybridlaminat bestående av cellulosainnehållande kärna och metallskinn. Applikationer innefattar exempelvis framtida moderna material i byggnader och städer.

Katarina Ohlsson, projektledare, vad handlar Cellulose for the Future (CelFu) om?
En utmaning med forskning på cellulosa är att mängden av nya material ofta är begränsad. Detta projekt ska möjliggöra olika sätt att skapa en teknik och kunskapsplattform för forskning och uppskalning för separation av fibrer och träkomponenter inom intervallet 1- 10 kg. Fokus kommer även att vara på att bygga upp samarbeten och partnerskap med akademiska forskningsgrupper.

Tatjana Karpenja, projektledare, vad handlar Paper mill for textile recycling in the circular economy framework (Circular Fibres) om?
Projektet utvärderar tekno-ekonomisk och hållbarhetsprestanda av ett nytt koncept för papperstillverkning. Arbetet fokuserar på nya pappersmaterial där en väsentlig del av fiberråvaran består av lågvärdiga fibrer från textilåtervinningsanläggningar. I ett pilotförsök vid Innventia har vi tidigare påvisat att det är tekniskt möjligt att tillverka papper med attraktiva materialegenskaper ur dessa råvaror. Utifrån ramverket för cirkulära ekonomi innebär det ett s.k. kaskadåtervinning av fibrer från textilindustrin till pappersindustrin. Ni kan uppleva det nya materialet som omslagspapper till rapporten ’A Cellulose-Based Society’, vilket är Innventias demonstrator på möjliga applikationer för detta nya och spännande material.

Tags: