RISE Årsrapport med hållbarhetsredovisning 2011

Industriforskningsinstituten i RISE-gruppen gjorde åter ett sammantaget starkt år. 2011 slutade med en total omsättning på knappt 2,5 miljarder kronor och ett samlat resultat på strax över 50 miljoner kronor. Ett mycket bra resultat, med tanke på rådande tider och statsfinansiella kriser i Europa som påverkar våra kundföretag i olika grad.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker