Polarn O. Pyret erverver master franchise-virksomhet i Norge

Polarn O. Pyret AB erverver 100 prosent av aksjene i WAM AS i Norge. WAM AS er master franchisetaker til Polarn O. Pyret i Norge og driver 24 fysiske butikker og e-handel, med en beregnet omsetning på cirka 130 MSEK.

Oppkjøpet omfatter alle de 24 P O. P-butikkene som WAM driver over hele Norge, e-handelsbutikken, hovedkontoret og de butikkansatte. WAM AS har 160 ansatte og en beregnet omsetning på cirka 130 MSEK med god lønnsomhet.

- Polarn O. Pyret har et stort vekstpotensial, og med oppkjøpet av WAM AS tar vi nå et første skritt for å realisere dette potensialet. Overtakelsen av den norske franchisevirksomheten skjer på bakgrunn av at vi i Sverige og Nederland med fremgang driver butikkene i egen regi. Oppkjøpet bidrar til å styrke lønnsomheten for Polarn O. Pyret, og vi ser en fortsatt ekspansjon av Polarn O. Pyret som en strategisk prioritert aktivitet, sier Magnus Håkansson, administrerende direktør og konsernsjef i RNB RETAIL AND BRANDS.

- Jeg er svært glad for at det lykkes oss å erverve den norske virksomheten. Det er en stabil virksomhet både når det gjelder lønnsomhet og omsetning, og med en sterk markedsposisjon. Med oppkjøpet øker antallet butikker vi driver i egen regi, med nesten 40 prosent, noe som selvfølgelig påvirker lønnsomheten vår i positiv retning. Vi er overbevist om at integreringen av oppkjøpet vil bli rask og enkel, ettersom denne virksomheten har vært nær oss helt fra begynnelsen. Jeg har god tro på den fremtidige utviklingen i Polarn O. Pyret, både når det gjelder kundetilbudet, lønnsomheten og de fremtidige vekstmulighetene, sier Anders Wiberg, CEO i Polarn O. Pyret.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, tlf.: +46 8 410 520 02, +46 768 87 20 02,
e-postadresse: magnus.hakansson@rnb.se

Anders Wiberg, CEO Polarn O. Pyret, tlf.: +46 8 410 521 10, +46 768 87 21 10,
e-postadresse: anders.wiberg@polarnopyret.rnb.se

Informasjonen er av en slik art at den skal offentliggjøres av RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) i henhold til den svenske loven om handel med finansielle instrumenter og/eller loven om verdipapirmarkedet. Informasjonen offentliggjøres klokken 08.30 den 12. november 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS eier, driver og utvikler butikker innenfor mote, konfeksjon, accessoirer, smykker og kosmetikk, med fokus på service- og handleopplevelser utenom det vanlige. Salget bedrives hovedsakelig i Skandinavia gjennom de to butikkonseptene Brothers & Sisters og Polarn O. Pyret, og i butikker på varehuset NK i Stockholm og Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har virksomhet i elleve land. RNB RETAIL AND BRANDS har vært børsnotert på Nasdaq OMX Nordic siden 2001.

Abonner

Dokumenter og linker