LETEOPPDATERING: EM TESTING AV NCS PROSPEKT OG STATUS PÅ SØKNADSRUNDER

Rocksource ASA (`Rocksource`) fortsetter å bygge opp sin leteportefølje med målsetning om å etablere en rekke letebrønner med høyt letepotensial og lav risiko. Prosessen inkluderer anskaffelse av leteareal og testing av prospekter med Controlled Source Electro-Magnetic (CSEM) undersøkelser, integrert med mer tradisjonell data. Lisensene som viser positive resultater vil deretter bli fremskyndet til boring, mens andre vil bli tilbakelevert. Selskapet har som målsetning å bore den første CSEM baserte letebrønnen i 2008. Følgende informasjon gir oppdatering på noen av de pågående aktivitetene.


ROCKSOURCE TESTER NCS PROSPEKT MED CSEM:
Rocksource vil gjennomføre en CSEM undersøkelse for å teste “Cyclops” prospektet i PL 456. Lisensen dekker blokk 17/6 og deler av blokk 17/9 på Norsk kontinentalsokkel, og ble tildelt Rocksource i TFO 2007 runden. Selskapet har 100% eierandel og er operatør av lisensen.

“Cyclops” prospektet ligger rett nord for Bream og Brisling oljefunnene og er en del av samme mellom-jura letemodell. Prospektet har et forventningsestimat på 100 millioner fat utvinnbar olje. CSEM dataen vil gi verdifull informasjon om tilstedeværelse og størrelse på oljeforekomsten i prospektet.

Innsamlingen forventes å gjennomføres mot slutten av tredje kvartal i år og dataene vil bli analysert ved bruk av Rocksource sin proprietære programvare. Resultatet vil avgjøre hvorvidt en innsamling av 3D seismikk vil bli gjennomført. En borebeslutning vil være basert på en integrert vurdering av CSEM og seismiske data, der målet er boring innen første halvdel av 2010.


ROCKSOURCE GODT POSISJONERT FOR 20. RUNDE PÅ NORSK SOKKEL:
Olje og energi departementet annonserte åpningen av den 20. lisensrunde på Norsk kontinentalsokkel fredag 27. juni 2008. Totalt 79 blokker i Norske- og Barentshavet ble åpnet for søknader, med søknadsfrist satt den 7. november 2008.

Den 20. runde gir muligheter til å utforske prospekter med signifikant større potensial enn det som normalt oppdages i TFO-områdene. Rocksource har derfor gjort grundige forberedelser i forkant av runden. En regional evaluering ble etterfulgt av innsamling av 30 CSEM linjer i 2007. CSEM kampanjen testet 39 prospekter, som urisket inneholder et forventningsestimat på rundt 7,5 milliarder fat olje-ekvivalenter. Den integrerte konvensjonelle G&G evalueringen sammen med resultatet av den elektromagnetiske undersøkelsen, satt selskapet i stand til å rangere utvalgte blokker for nominasjonsprosessen i januar i år.

De tilgjengelige blokkene som ble annonsert av myndighetene passer godt med Rocksource sine målsetninger, og selskapet er godt posisjonert for runden. Den proprietære kunnskapen vil nå bli utnyttet til å rangere søknadene og til å etablere attraktive arbeidsprogrammer, som vil gi kostnadseffektiv og rask leting. Rocksource er nå sikker på at selskapet vil levere konkurransedyktige søknader av høy kvalitet som vil kunne sikre selskapet de beste leteområdene for boring av CSEM baserte brønner de kommende årene. Tildeling forventes i 2009.


SØKNADER PÅ 25. RUNDE PÅ BRITISK SOKKEL:
Den 21. mai 2008 leverte Rocksource søknader i den 25. søknadsrunde på Britisk kontinentalsokkel. Konkurransen for runden er igjen forventet å være svært høy, og Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (DBERR, tidligere DTI) annonserte 193 søknader fra 131 selskaper. Selskapets søknader er fokusert på områder som bygger videre på selskapets nåværende posisjon på UKCS, og hvor selskapets proprietære CSEM teknologi kan benyttes for å redusere risikoen i de identifiserte prospektene. Søknadene ble levert både i egen regi og som del av partnergrupper. Tildelinger forventes i fjerde kvartal 2008.


Oslo, 15.7.2008
Rocksource ASA


Trygve Pedersen
CEO

+47 90 09 77 41


Tommy Sundt
CFO

+47 90 85 50 00