TFO 2008 TILDELINGER

Rocksource ASA (Rocksource) meddeler tildeling av to nye lisenser på norsk kontinentalsokkel i TFO 2008 som ble annonsert torsdag 18. desember av Olje- og energidepartementet. Begge lisensene inneholder prospekter med stort ressurspotensial der leterisikoen kan reduseres ved hjelp av elektromagnetiske (CSEM) data. Rocksource ble tildelt operatørskap i begge lisensene.

PL 506S, blokkene 26/5&8

Denne lisensen ligger i Stord bassenget i Nordsjøen, øst for Jotun og Grane feltene. Lisensen er delt stratigrafisk og omfatter stratigrafien over Kritt.

Lisensgruppen består av:
Rocksource (operatør): 50%
Discover Petroleum: 30%
Petoro: 20%

Arbeidsforpliktelsene utgjør følgende:
År 1-3: Innsamling av 3D seismikk over det prospektive område og beslutte tilbakelevering eller boring.
År 4-5: Boring av brønn og beslutte tilbakelevering eller videreføring.
År 6-7: Utarbeidelse av PUD.

PL 515, blokkene 6508/1&2

Lisensen er lokalisert langs Nordlandsryggen, ved flanken av Helgelandsbassenget, øst for Norne feltet.

Lisensgruppen består av:
Rocksource (operatør): 60%
Lotos Exploration and Production Norge: 20%
Skagen 44: 20%


Arbeidsforpliktelsene utgjør følgende:
År 1: Innsamling av elektromagnetiske data og 2D seismikk.
År 2-4: Innsamling av 3D seismikk, samt beslutte tilbakelevering eller boring.
År 5-6: Boring av brønn og beslutte tilbakelevering eller videreføring.
År 7: Utarbeidelse av PUD.

Begge lisensene er meget interessante med høyt ressurspotensial, lokalisert i områder som er egnet for bruk av CSEM for å redusere leterisikoen. Arbeidsprogrammene passer med vår letestrategi og gir mulighet til å undersøke tilstedværelse av hydrokarboner ved hjelp av CSEM før beslutning om videre leteaktivitet. Dette bidrar til å øke leteeffektiviteten på norsk sokkel.

De to operatørskapene er med på å etablere Rocksource som et operatørselskap på norsk sokkel og viser at vår letestrategi er verdsatt av norske myndigheter.Oslo, 19.12.2008
Rocksource ASA


Trygve Pedersen
CEO

+47 90 09 77 41

Om oss

Rocksource at a glanceRocksource aims to be an innovative, fast growing E&P company. Our vision is to deliver amongst the highest exploration success rates in the industry by appropriate application of technology. Rocksource was established as a partnership between Norwegian entrepreneurs, oil industry professionals and academics with a common goal of adding value in the E&P industry by applying cutting edge technology. The company is now well positioned to take advantage of proprietary EM processing and interpretation skills together with strong reservoir management and seismic interpretation skills. Our strategy is to build an early cash flow position in the US, while at the same time building a sustainable exploration–led portfolio in the North Sea. In the longer term the company aims to build further reserves and production in basins where we can leverage out EM and reservoir technology.