Tilduking av Østbanehallen

1. oktober stenger dørene på Østbanehallen slik vi kjenner den i dag, og et omfattende arbeid med å pusse opp og fornye dette viktige bygget for byen vår igangsettes.

Østbanehallen har i mange år hatt en noe ubestemmelig tilværelse med et mylder av forretninger og kafeer. Bygningens kulturhistoriske verdi og vakre ytre har ikke hatt det innholdet den fortjener som selve inngangsporten til Oslo for mange besøkende.

Ambisjonen er nå å ta Østbanehallen tilbake til fordums storhet og gi Oslo en helt ny møteplass som både innbyggerne og tilreisende utenfra har lyst til å besøke – også når de ikke skal på reise. Rom Eiendom ønsker med dette å invitere pressen til tildukingseremoni, som blir den offisielle markeringen av at arbeidet nå er i gang.

Hvordan bygget skal bli innvendig, hvem som blir leietagerne og hvilke planer Rom Eiendom har  i tiden fremover vil bli presentert på arrangementet. Nedenfor følger en oversikt over det foreløpige programmet.

Program, tirsdag 1. oktober 2013 – kl. 12.00-13.00:

12.00–12.05        Åpningshilsen v/ Signe Horn i Rom Eiendom

12.05–12.20        Slik blir Østbanehallen v/ Trond Rusten i Rom Eiendom.

12.20–12.25        Tilduking av Østbanehallen v/ utvalgte leietakere

12.30–13.00        Lett servering – Rom Eiendom og leietakere tilgjengelig for intervju

Sted: Østbanehallen, på plassen foran hovedinngangen. Servering og mulighet for intervjuer inne på restaurant Bella Bambina.

Kontaktinfo: Kommunikasjonsrådgiver Johannes Fjose Berg. Mail: johannes@trigger.no, mob: 474 09 206

Tags: