Kontrakt på våtgassmålere i Turkmenistan

Roxar ASA (Oslo Børs: ROX), en ledende teknologileverandør til olje- og gassindustrien annonserte i dag en kontrakt til en verdi av NOK 17 millioner for leveranse av våtgassmålere til et større gassfelt i Turkmenistan. Denne strategisk viktige kontrakten er med på å styrke Roxars tilstedeværelse i Sentral Asia.

Roxars våtgassmåler er unik innen utføring av nøyaktige målinger av vann i gasstrømmen. Teknologien tillater kontinuerlig måling av hydrokarboner, vann og gjennombrudd av formasjonsvann. Målerens evne til å detektere ørsmå mengder vann i sanntid er særdeles kritisk for å sikre en sikker og optimal drift av gassbrønner, samt tap av brønner grunnet fortetning. Måleren brukes også til styring av reservoar, effektivisering av produksjon og allokering av inntekter.

Turkmenistan er en av verdens ledende produsenter av gass med reserver opp mot 2.67 trillioner kubikk (Kilde: BP Statistical Review of World Energy). Turkmenistan, som leverer gass til Russland, Europa og Kina, har produksjonsutfordringer som inkluderer høyt trykk, dypt vann, (fractured carbonates prone to water breakthrough), samt behov for pålitelig teknologi.

CEO Gunnar Hviding har følgende kommentar til kontrakten:

”Roxar har over mange år arbeidet med å sikre seg markedsposisjoner i viktige områder for produksjon av naturgass. Turkmenistan er verdens fjerde største produsentland for gass, og således et viktig marked som også styrker Roxars posisjon i hele Sentral-Asia”

”Måling av våtgass vil være kritisk for Turkmenistans gassfelt, enten en ønsker å utføre brønntesting, forbedring av reservoarstyring eller deteksjon av formasjonsvann. Roxars våtgassteknologi er globalt markedsledende og grundig utprøvd over hele verden og vil være fullt i stand til å møte slike behov.”

Roxar utvikler og tilbyr avansert teknologi for reservoarstyring, simulering og overvåkning av olje og gassbrønner i sanntid. Ved hjelp av denne teknologien vil operatøren ha tilgang til detaljert kunnskap og informasjon om reservoar og produksjon. Dette fører igjen til bedre kontroll på reservoaret og et sikrere beslutningsgrunnlag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

IR manager Hege Forus +47 99241109

Om oss

Roxar is a leading international provider of products and associated services for reservoir management and production optimization. Roxar's vision: Make Sure it's Roxar Our vision represents everything we want to achieve: the quality and high standards that Roxar is well known for, the Roxar culture, Roxar's performance, and satisfied clients. Roxar's Mission: “We enable maximum reservoir performance and profitability through technology excellence” Roxar's brand values: Professional Respectful Innovative Determined Enabling Increased returns on assets:Roxar understands reservoir description and flow dynamics. Our knowledge, products and services generate continuous information of value to oil and gas companies challenged with maximizing returns from their reservoir assets. Acquisitions combined with continuous product development over recent years have enhanced our product offering along with the services we offer our customers. Roxar provides a comprehensive line of real-time, in-line multiphase measurement instruments as well as software for 3-D reservoir modeling and simulation. The company's entire portfolio of products will have a positive impact on your profitability. Roxar is a truly international company with a network of offices in all the major oil and gas producing countries in the world.

Dokumenter og linker