Presentasjon av Roxars 4. kvartalsresultat

Roxar ASA presenterer sitt resultat for 4. kvartal 2008 fredag 20
februar.

Resultatene vil bli presentert av administrerende direktør Gunnar
Hviding, finansdirektør Even Gjesdal og styrets leder Hans Olav Torsen.

Presentasjonen vil finne sted kl 08.00 CET på Hotel Continental,
Stortingsgaten 24/26, Oslo, og vil bli holdt på norsk. Kaffe og frukt
serveres. Alle interesserte er velkommen til å delta.

Deltakere anmodes om å melde sin deltakelse til IR Manager
Hege Forus:
Phone : +47 51 81 88 21
E-mail: hege.forus@roxar.com

Dokumenter og linker