Sterk kvartalsavslutning for Roxar

Omsetning for fjerde kvartal økte med 23.4% sammenlignet med tredje kvartal 2008. Veksten er hovedsakelig drevet av forbedring innen de fleste forretningsområdene, med særlig vekst innenfor Topside instrumentering og softwaresalg.

Driftsresultat (EBITDA) for Q4 utgjorde NOK 79.0 millioner, en økning på 99% sammenlignet med Q3 2008. Selskapet fikk en positiv EBITDA effekt (non-cash) på NOK 35.6 millioner ved overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Justert for engangseffekten er driftsresultatet (EBITDA) for fjerde kvartal 9.4% høyere enn forrige kvartal. EBITDA for år 2008 utgjorde NOK 219.2 millioner sammenlignet med NOK 112.4 for år 2007 (proforma). Dette representerer en økning på 95% og 63% dersom det justeres for nevnte engangseffekt.


For utterligere informasjon,
vennligst kontakt CFO Roxar ASA Even Gjesdal +47 97789070