Ruukki Construction er blitt sertifisert for installasjon av stålrammer

Pressemelding
12.8.2015

Ruukki har mottatt to nye sertifikater i forbindelse med installasjon av stålstrukturer. Arbeid med sertifiserte prosedyrer øker driftssikkerheten og reduserer risikoene som er forbundet med installasjonen.

Bærende stålstrukturerfor eksempel i bygninger og broersom er produsert hos Ruukki vil alltid være CE-merket i samsvar med standarden EN 1090. Dette dekker også sveisearbeid i samsvar med standarden EN ISO 3834. Den sertifiserte produksjonen gjennomføres ved Ruukkis fabrikker i Oborniki i Polen og Gargždai i Litauen, i tillegg til ved anleggene i Peräseinäjoki og Ylivieska i Finland.

Ruukki har også mottatt frivillig sertifisering i samsvar med EN 1090 og EN ISO 3834 for installasjon av stålstrukturer. Målet med denne sertifiseringen er å minimere risikoen forbundet med installasjonen og øke driftssikkerheten under installasjon hos kundene. De nye sertifiseringene dekker alt installasjonsarbeid i de nordiske landene.

Forberedende arbeid for sertifiseringene ble utført i nært samarbeid mellom avdelingene for installasjon, sveising, kvalitetsarbeid og prosjektstyring.

Sertifiseringene for Ruukki Construction ble godkjent av den uavhengige parten Inspecta Sertifiointi Oy.

For mer informasjon, ta kontakt med: Juha Saarelainen, Quality Systems Manager, Ruukki Construction, tlf. +358 50 314 3367, juha.saarelainen@ruukki.com

Ruukki Construction betjener kunder i byggebransjen. Vi leverer produkter og tjenester som spenner fra design til installasjon til våre bedriftskunder, som inkluderer investorer og byggefirmaer. Forbrukerkunder er takarbeidere, som vi betjener med takprodukter og installasjonstjenester under merkevarenavnene Plannja og Ruukki. I tillegg til butikker betjener vi takarbeidere via Ruukki Express-butikker og Plannja-servicepunkter i 9 land. Ruukki Construction har rundt 3300 ansatte og produksjon ved 20 anlegg i Europa. Sammenlignbare nettosalg i 2014 var 6.217 milliard svenske kroner (~ 667 m €). Ruukki Construction er en avdeling av SSAB. SSAB er et nordisk stålkonsern som opererer i over 50 land. Konsernet er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm og Helsinki.www.ruukki.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker