Salmon Evolution ekspanderer internasjonalt, etablerer joint venture med Sør-Koreansk sjømatgigant

Report this content

Molde/Ålesund/Seoul, 26. februar 2021: Salmon Evolution, en ledende aktør innen land-basert oppdrett med første anlegg under bygging på Indre Harøy, har i dag signert en avtale om vilkår for etablering av et 49/51 joint venture med det sør-koreanske sjømatselskapet Dongwon Industries, under navnet “K Smart”.

  • 20.000 tonn LWE-produksjonsanlegg i Sør-Korea ved bruk av Salmon Evolutions HFS-teknologi, utviklet i to faser på 10.000 tonn hver
  • Eierskap gjennom joint venture-struktur med sjømatgiganten Dongwon Industries, hvor Salmon Evolution vil ha 49% eierskap
  • Prosjektkostnad for fase 1 anslås til om lag 1,6 milliarder kroner, som vil bli finansiert av finansinstitusjoner, i tillegg til Dongwon Industries og Salmon Evolution.
  • Salmon Evolution forventer å finansiere sitt aksjebidrag innenfor selskapets allerede kommuniserte egenkapitalfinansieringsplan

Formålet er å utvikle, bygge og drive et landbasert lakseoppdrettsanlegg med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn LWE i Sør-Korea, ved bruk av Salmon Evolutions hybride gjennomstrømningsteknologi (“HFS”), inkludert nødvendige opp- og nedstrøms anlegg, og driftsfasiliteter. Prosjektet vil bli utviklet i to faser, hver med en årlig kapasitet på 10.000 tonn. Planlagt byggestart er satt til andre halvår 2022, med ferdigstillelse og produksjonsstart i 2024.

Prosjektkostnad for fase 1 inkludert investeringer, prosjektledelse og arbeidskapitaloppbygging er estimert til 1,6 milliarder kroner. I henhold til vilkårene vil Dongwon Industries legge til rette for gjeldsfinansiering for K-Smart. Salmon Evolution vil ha en eierandel på 49% i K Smart som antas finansiert innenfor selskapets allerede kommuniserte egenkapitalfinansieringsplan.

Håkon André Berg, CEO i Salmon Evolution kommenterer:

«Vi er beæret over å gå sammen med en velrenommert og erfaren partner som Dongwon. Dette samarbeidet er i samsvar med Salmon Evolutions overordnede strategi om internasjonal ekspansjon, der vi utnytter vår erfaring og kompetanse i utvikling av lakseproduksjon i samarbeid med førsteklasses lokale partnere.»

Yun Ki Yun, CFO i Dongwon Industries, kommenterer:

«Denne rammeavtalen markerer en viktig milepæl i forholdet mellom Salmon Evolution og Dongwon. K-Smart er av strategisk betydning for Dongwon, og vi er sikre på at Salmon Evolutions HFS-teknologi, kombinert med den meget kompetente organisasjonen, vil bidra til å realisere et vellykket prosjekt og revolusjonere salg og distribusjon av atlantisk laks i Sør-Korea.»

Salmon Evolutions egenkapitalinnskudd vil bli delt opp i transjer, som vil reflektere fremdriften i prosjektet. Innledningsvis er det forventet et moderat kapitalinnskudd som vil bli brukt til å finansiere:

(i) design og prosjektering,

(ii) evaluering av lokalitet og tillatelser, og

(iii) generelle bedriftsformål.

Partenes etterfølgende egenkapitalbidrag vil bli betalt i transjer med forbehold om at visse milepæler blir oppfylt, inkludert endelig teknisk, operativ og økonomisk gjennomgang av prosjektet og at K Smart tildeles nødvendige tillatelser.

Som en del av samarbeidet skal partene samarbeide om å etablere merkevarebygging og markedsføring av premium, landbasert atlantisk laks fra K Smart og Salmon Evolution i det koreanske markedet. K Smart vil være ansvarlig for alle utviklingskostnader og investeringer knyttet til prosjektet. Vilkårene for joint venture samarbeidet inkluderer et omfattende sett av prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, som skal tjene som grunnlag for et langsiktig partnerskap mellom Salmon Evolution og Dongwon.

Tore A. Tønseth, styreleder i Salmon Evolution, kommenterer:

«Vi er begeistret for å komme inn på det koreanske markedet sammen med en førsteklasses aktør som Dongwon. Gjennom K Smart vil vi kunne betjene det svært attraktive og raskt voksende koreanske markedet med atlantisk laks av god og fersk kvalitet hver uke, hele året igjennom. Joint venture-strukturen med Dongwon sørger også for en sterk lokal troverdighet for prosjektet og tilbyr Salmon Evolution en kapitaleffektiv og verdiøkende modell for å utvide vår virksomhet.»

Partene forventer å inngå endelig investeringsavtale iløpet av Q2 2021.

Salmon Evolution vil avholde en webcast fredag 26. februar kl 10:00 norsk tid etterfulgt av en Q&A runde. Presentasjonen kan ses på www.salmonevolution.no eller via følgende link: https://vimeo.com/516575653

For ytterligere informasjon, kontakt

Håkon A. Berg
CEO, Salmon Evolution
+47 411 92 257
 

Tore A. Tønseth
Styreformann, Salmon Evolution
+47 958 06 277

  

Om Salmon Evolution

Salmon Evolution er et norsk landbasert oppdrettsselskap med fokus på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forutsetningene som havet tilbyr til oppdrett av fisk på land ved bruk av hybrid gjennomstrømningsteknologi (HFS). Dette sikrer en bærekraftig produksjonsprosess med kontrollerte og optimale vekstforhold og begrenser samtidig driftsmessig og biologisk risiko.

Selskapets første produksjonsanlegg er under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på den norske vestkysten med ubegrenset tilgang til rent vann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett og en kompetent og erfaren arbeidsstyrke. Hele prosjektet er designet for en årlig kapasitet på ca. 31.500 tonn HOG.

Aksjene i Salmon Evolution Holding AS handles på Euronext Growth under ticker SALME.

For mer informasjon, besøk www.salmonevolution.no

 

Om Dongwon Industries

Dongwon Industries er et ledende sjømatselskap med base i Sør-Korea. Selskapet har en ledende posisjon i den globale tunfiskindustrien og er eier av StarKist, et ledende tunfiskselskap i USA. Dongwon Industries er også en ledende importør av norsk atlantisk laks til Sør-Korea.

I 2020 hadde Dongwon Industries inntekter på til sammen 2,4 milliarder dollar og eiendeler på til sammen 2,6 milliarder dollar. Selskapet er en del av Dongwon Group, et sørkoreansk konglomerat som i 2019 hadde inntekter på 6,6 milliarder dollar og en samlet forvaltningskapital på 4,9 milliarder dollar.

For mer informasjon, besøk www.dongwon.com/en/business/dongwon-industries.

Abonner