13 millioner til forsøk med bestillingstransport og TT

Samferdselsdepartementet har fordelt 13 millioner kroner til seks fylkeskommuner som deltar i et prøveprosjekt for bedre samordning av bestillingstransport og tilrettelagt transport.

- Det er viktig å legge til rette for gode transportløsninger for personer med redusert mobilitet. Gode løsninger har lokal stor betydning for mange personer og er til inspirasjon og oppfølging for flere fylkeskommuner, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveprosjektet startet i 2009 og avsluttes i 2011. Hovedmålet med prosjektet er å finne løsninger som øker mobiliteten til personer med behov for spesielle transportløsninger. Departementet ønsker å kartlegge om en bedre samkjøring av bestillingstransport og tilrettelagt transport (TT) vil kunne gi bedre utnyttelse av ressursene.

Fylkeskommunen har ansvar for å tilby tilrettelagt transport for funksjonshemmede gjennom TT-ordningen. I prøveprosjektet blir tilbudet av bestillingstransport utvidet, samtidig som det gjøres noen tilpasninger i regelverket for tilrettelagt transporttjenester, slik at mest mulig av TT-bruken blir utført av den ordinære kollektivtransporten.

Ved en styrking av tilbudet av bestillingstransport og servicetransport, kan flere TT brukere benytte seg av dette tilbudet, som dessuten er åpent for alle trafikanter.
En overgang fra TT til bestillingstransport vil kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å styrke tilbudet til de som som ikke kan benytte det utvidede bestillingstransporttilbudet.

Prosjektet vil bli evaluert i løpet av året.

Beløpet på 13 millioner kroner er bevilget over statsbudsjettet for 2011, og omfatter finansiering av evalueringen. Midlene er fordelt slik:

Søker Tildeling i 2011
Oslo kommune    800 000
Østfold fylkeskommune 2 350 000
Telemark fylkeskommune 1 140 000
Vest-Agder fylkeskommune 4 400 000
Sogn og Fjordane fylkeskommune 1 500 000
Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 500 000


For flere opplysninger om de ulike søknadene – vennligst ta kontakt med de aktuelle fylkeskommunene.


For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.nr.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

Tags: