Åpning av Skjeggestad bru framskyndet med to dager

Skjeggestad bru åpner allerede førstkommende fredag, den 26. juni kl. 10.00.

Det siste arbeidet med å tilrettelegge for trafikk i begge retninger på nordgående bru har gått raskere enn forventet, og brua kan dermed åpne to dager tidligere enn det som ble meldt i går. De først bilene kan kjøre på brua fra kl. 10.00 fredag morgen.