Askeskyen ett år etter, er vi bedre rustet enn i 2010?

Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse, torsdag 14. april, kl 10.00 - ett år etter at askeskyen lammet norsk luftrom.

Luftfartstilsynet, Avinor, Meteorologisk Institutt, NILU, SAS og Norsk Luftambulanse AS, vil delta på pressekonferansen.
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og de ulike aktørene vil si noe om hva de har lært av krisen – og hvordan de nå står bedre rustet til å møte en tilsvarende krise.

Pressekonferansen arrangeres i etterkant av en større askeøvelse, i regi av FNs luftfartsorganisasjon, ICAO. En rekke luftfartsaktører deltar på askeøvelsen, 13. og 14. april.

Sted: Akersgata 59.

For ytterligere informasjon fra Samferdselsdepartementet, vennligst kontakt:
Merete Jebsen, m: 932 56 552
Pressetelefonen: 919 14 777