Askeskyer: Norge bedre forberedt

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt har gjort Norge bedre forberedt på å redusere skadevirkningene av nye askeskyer.

Samferdselsdepartementet, Luftfartstilsynet, Avinor og representanter fra luftfartsbransjen fikk fredag en presentasjon av prosjektet, som er utført av Meteorologisk institutt og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

- Prosjektet har resultert i at norske myndigheter, luftfartsmyndigheter og flyselskaper i større grad kan gjøre gode og mer nøyaktige vurderinger knyttet til utbredelse av vulkansk aske i norsk luftrom. Målet er at vi ikke skal bli rammet av flere askekriser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utfordringer knyttet til askeskyer i norsk luftrom ble for alvor synlig under askekrisen som fulgte av vulkanutbruddet fra Eyafjallajökull på Island i 2010. Store deler av luftrommet ble stengt, og fly ble stående på bakken.

Samferdselsdepartementet og Avinor etablerte derfor i 2012 forskningsprosjektet for måling og modellering av vulkansk aske i norsk luftrom. Prosjektet ble avsluttet 1.februar 2015 Med fredagens møte mellom partene i prosjektet, Luftfartstilsynet og representanter fra luftfartsbransjen, er arbeidet i gang med å inkludere resultatene fra prosjektet i den daglige beredskapen for varsling av vulkansk aske.